Krångliga regler för vad man får smälla

NYHETER

Smällare är från den första december förbjudna i Sverige.

Men vissa smällare får man fortfarande både köpa och avfyra.

Inte ens polisen förstår reglerna.

Sedan den första december är det förbjudet att sälja smällare, av typen kinapuffar.

Men de fem företag som har överklagat beslutet får fortsätta att sälja smällare tills överklagandet har behandlats i domstol. Kunder som handlar deras produkter får fortsätta att avfyra smällare. Det innebär att man både kan köpa och avfyra smällare vid nyår, tvärtemot vad regeringen vill.

Riskfritt att avfyra smällare

Vissa företag har inte överklagat, så deras smällare blir olagliga.

– Det är märkligt att somliga märken är lagliga och andra inte. Det blir olyckligt för vissa leverantörer, säger Eje Berglund, ordförande i Sveriges fyrverkeribranschförbund.

Än så länge är det dock riskfritt att avfyra smällare. Polisen har nämligen inte fått någon information om vad som gäller. Den åttonde december går besvärstiden ut för de sista importörerna och då ska Sprängämnesinspektionen skicka ut listor över vilka smällare som är förbjudna.

Den som kastar en olaglig smällare kan bryta mot lagen om brandfarliga och explosiva ämnen. Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Men man ska inte dömas till ansvar ”i ringa fall”. Det är alltså en tolkningsfråga om det är straffbart att avfyra en smällare.

Detta är inte förbjudet:

Lina Modin Axelsson

ARTIKELN HANDLAR OM