Allt fler vill sluta jobba i förtid

Orsak: vi mår sämre och sämre

NYHETER

40 procent av alla yrkesverksamma i åldern 39-44 år vill sluta jobba före pensionsåldern.

Orsaken är att de mår allt sämre - men också att de vill ha mera fritid och mera tid att vara med familjen.

Det visar en enkät som Riksförsäkringsverket, RSV, gjort och som idag redovisas i nya publikationen Socialförsäkringsboken, skriver DN.

Enkäten gjordes i våras och bygger på intervjuer med 3 300 statistiskt utvalda personer.

Resultatet är nedslående.

Var femte yrkesaktiv i åldern 35 till 44 år anser att deras hälsa och arbetsförmåga har försämrats med minst 30 procent jämfört med de bästa åren i deras liv.

Bara var femte säger att deras arbetsförmåga inte försämrats.

Värst bland medelålders kvinnor

Den grupp som mest utmärker sig är medelålders, lågutbildade kvinnor.

- De mår inte bättre. Alla undersökta grupper har lagt år med hälsa till livet snarare än år med ohälsa, utom just icke-facklärda kvinnliga arbetare, säger Anna Hedborg, generaldirektör på Riksförsäkringsverket, till TT.

Hon är oroad.

- Färre och färre tycker att deras arbetsförmåga i hög grad har blivit nedsatt på grund av långvarig sjukdom, utom kvinnor som är 45 till 54 år. Att resultaten är så entydiga för medelålders kvinnor, som ju också är sjukare, är faktiskt ganska oroande.

De hälsoproblem som dagen unga dras med är i stort sett desamma som den ohälsa som drabbar äldre.

40 procent av yrkesaktiva i åldern 35-39 år har ryggbesvär.

Var fjärde i samma åldersgrupp lider av led- eller muskelbesvär som påverkar deras arbetsförmåga.

Mer tid för familjen

Även magsår och magkatarr är vanligt, speciellt bland männen.

Sämre hälsa är en av orsakerna till att nästan varannan i åldersgruppen 35-39 år idag säger att de vill sluta arbeta före 65 års ålder.

Andra skäl till att de vill sluta i förtid är att de vill få mera tid till familjen och för fritid.

Bara 15 procent av yrkesaktiva i åldern 60-65 år kan tänka sig att jobba tiden ut.

Claes Salomonsson