”Låt pappa få halva barnbidraget”

Nytt förslag: Dags att dela på barnbidraget

NYHETER

Föräldrar bör kunna få dela på barnbidraget, anser ledningen för Riksförsäkringsverket.

– Samhällets signaler måste vara tydliga: Pappor är lika viktiga, säger generaldirektör Anna Hedborg.

I över 50 år har barnbidraget automatiskt gått till mamman. I dag finns det all anledning att ge pappan signal om att barnen är lika mycket hans angelägenhet. Det skriver Anna Hedborg i en debattartikel i Dagens Nyheter tillsammans med enhetschef Jan Almqvist och byrådirektör Jessica Nyberg vid RFV.

– Vi har ett allmänt uppdrag att titta på genderfrågor, alltså könsperspektiv, i alla försäkringar. En av de saker som man upptäcker är att det inte finns så mycket lagstiftning som gör skillnad på kvinnor och män - men det gör barnbidraget, säger Anna Hedborg till TT.

Frågan är dock inte okontroversiell, och det finns skäl som talar för att utbetalningen även i fortsättningen ska tillfalla kvinnan, menar Hedborg.

– Det är mamman som har den lägre inkomsten och i praktiken huvudansvaret för att det fungerar hemma, säger hon.

För att få någon ändring på det måste samhället få fram att pappor är lika viktiga som mammor, anser Anna Hedborg.

I en debattskrift som publiceras i dagarna tar RFV upp frågan och föreslår att det i framtiden ska bli möjligt för föräldrarna att välja hur barnbidraget ska betalas ut - bara till mamman, bara till pappan eller hälften till dem var.

Förslaget är inte formellt utan syftar till att skapa debatt.

(TT)

ARTIKELN HANDLAR OM