Ericssons storsäljare strålar mest

NYHETER

Ericssons T28s strålar mest.

Sex gånger mer än Nokias 8850.

Det visar en ny stor test Europas populäraste och mest sålda mobiltelefoner.

Foto: Krister Hansson
Ericssons storsäljare t28s toppar listan över telefonerna som strålar mest.

Undersökningen är gjord av professor Niels Kuster vid The Swiss Federal Institute of Technology, EMC, i Schweiz.

Det är den största strålningsundersökningen hittills.

I testet ingår 28 av Europas mest sålda och populära mobiltelefoner och viktigt att påpeka är att ingen av mobiltelefonerna överskred gränsvärdet som för Europa är 2,0 SAR.

Men det är ändå ingen kul läsning för svenska Ericsson. Speciellt inte nu när julhandeln är i full gång och mobiltelefon står högt på mångas önskelistor.

Ericssons flaggskepp T28s toppar nämligen listan över de mobiltelefoner som strålar mest med 1,27 SAR.

Det är sex gånger mer än värste konkurrenten, Nokias 8850.

Varningstexter på telefonerna

Undersökningen och listan över de olika mobiltelefonernas strålning redovisas i den engelska dagstidningen The Sunday Times.

Även om undersökningen inte är alarmerande på något sätt så finns det ändå en oro för vad det kan finnas för risker med för flitigt användande av mobiltelefoner.

Inte minst i Storbritannien där mer än varannan person äger en mobiltelefon och var fjärde användare är under 17 år.

Där kommer alla mobiltelefoner som säljs till jul att förses med bifogad informationstext och barn uppmanas att inte prata allt för länge i mobiltelefon i väntan på att hälsoriskerna blir klart utredda.

I Sverige är vi inte lika oroade och på Ericsson ser man ingen anledning att vidta några åtgärder med anledning av den nya undersökningen och dess resultat.

- Det är alltid i Ericssons intresse att göra produkter som är säkra att använda. Och vi säljer och marknadsför bara produkter som är säkra, betonar Peter Bodor, pressansvarig på konsumentdivisionen på Ericsson.

Och tillägger:

- Det finns heller fortfarande ingen entydig forskning som visar att radiovågor som kommer från mobiltelefoner skulle vara skadliga.

Han påpekar att samtliga mobiltelefoner Ericsson säljer ligger under gränsvärdena vad gäller strålning.

- Dessutom är det väldigt små marginaler, och decimaler, som skiljer de olika telefonerna åt i den här undersökningen.

Så mycket strålar din telefon

Claes Salomonsson