Papporna: Ett jättebra förslag!

RFV föreslår att barnbidraget ska delas mellan båda föräldrarna

1 av 3 | Foto: Foto: ROGER SCHEDERIN
Micke ”Svullo” Du Bois tillsammans med sambon Gitte Nilsson och barnen Michelle, Kevin, Marie, Michaela och Alexander.
NYHETER

Låt mammor och pappor dela på barnbidraget.

Det föreslår Riksförsäkringsverket, RSV.

– Jättebra förslag, säger papporna Robert Aschberg, Micke Svullo Dubois, och Svante Grundberg.

I dag går barnbidraget till mamman. Och om föräldrarna separerar går barnbidraget till den förälder där barnet är skriven, oftast mamman. Riksförsäkringsverket vill ändra det, och göra det möjligt att dela barnbidraget på båda föräldrarna. Bakgrunden är att allt fler barn bor halva tiden var hos föräldrarna.

– Det handlar om att ge signalen att papporna är viktiga, säger Jessica Nyberg, byrådirektör på RFV, som skrivit förslaget tillsammans med bland annat Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg.

– Om barnet bor växelvis hos föräldrarna, tycker många föräldrar att barnbidraget ska delas. Det viktiga är inte millimeterrättvisa, utan att föräldrarna får en möjlighet att dela barnbidraget om de vill det, säger Jessica Nyberg.

Men om den ena föräldern inte vill lägga barnbidraget på räkningar för barnet då?

– I så fall är föräldrarna förmodligen inte överens om att dela barnbidraget, och enligt vårt förslag skulle det då stanna hos den förälder där barnet är skrivet, säger Jessica Nyberg.

Varför vill ni ändra reglerna?

– För att de är otidsenliga. De är skrivna för 50 år sedan. När samhället förespråkar samförståndslösningar när det gäller vårdnaden om barnen, är det rimligt att också kunna komma överens om att dela barnbidraget, säger Jessica Nyberg.

Cina Rönn