Domstolsbeslut gav George Bush delseger

USA:s högsta domstol skickade ärendet tillbaka till Florida

NYHETER

NEW YORK

USA:s federala högsta domstol gav på kvällen republikanen George Bush rätt i överklagandet av Floridas Högsta domstols beslut att godkänna handräkning av röster.

USA:s HD skickade ärendet tillbaka till Florida och uppmanade delstatens högsta rättsliga instans att se över sitt beslut.

USA gick i dag i väntan på två viktiga domstolsbeslut som kan avgöra vem som blir landets president under de kommande fyra åren, demokraten Al Gore eller republikanen George Bush.

De nio federala HD-domarna i Washington skrev i sitt domslut att det var oklart på vilka grunder Floridas HD hade godkänt att rösträkningstiden förlängdes för att ge möjlighet att räkna om rösterna i vissa valkretsar för hand.

Högsta domstolen ombads av Bush ta ställning till om Floridas HD överskred sina befogenheter när den tillät manuell omräkning av rösterna i några kommuner.

Men de senaste dagarna har de nya juridiska turerna tagit en vändning som gjort att federala HD:s beslut troligen inte får den avgörande betydelse som jurister och massmedierna räknade med i förra veckan.

Thomas Höjeberg/TT ( )