EU-länder inför totalförbud mot animaliskt djurfoder

NYHETER

BRYSSEL

EU inför från årsskiftet ett sex månader långt totalförbud mot kött- och benmjöl i djurfoder.

Det står klart sedan samtliga EU-länder utom Tyskland och Finland röstade för ett förbud på måndagen.

Förbudet, som träder i kraft den 1 januari 2001, innebär att dagens förbud mot kött- och benmjöl i kreatursfoder utsträcks till grisar och fjäderfä.

Pälsdjur och sällskapsdjur omfattas inte av beslutet, som även tillåter att fiskmjöl ges till alla djur utom nötkreatur.

Endast Finland och Tyskland röstade, om än av helt olika skäl, mot beslutet.

Svensk omsvängning

Jordbruksminister Margareta Winberg, som tidigare riktat hård kritik mot tanken på ett totalförbud, röstade till slut ja till EU-kommissionens förslag. Winberg ansåg sig ha fått garantier om att det svenska förbudet kan hävas om Sverige klarar EU-kommissionens inspektioner under våren.

- Hon fick en försäkran om att förbudet kan lyftas om resultaten är goda, sade Urban Jonsson, BSE-expert vid jordbruksdepartementet.

EU-kommissionens granskning utförs av unionens veterinära experter i Dublin. De ska säkerställa att foder till nöt och grisar eller fjäderfä produceras i separata anläggningar.

EU-kommissionen avgörMätningarna ska även kontrollera att kött- eller benmjöl inte förekommer i svenskt foder.

De kraven räknar regeringen med att klara redan från årsskiftet. Därför är förhoppningen att förbudet ska bli kortare än sex månader.

- Som vi ser det bör EU-kommissionen kunna häva förbudet redan före den 1 juli nästa år, ansåg Jonsson.

Han medgav dock att det inte går att tala om någon formell garanti för att förbudet hävs, eftersom EU-kommissionen kan vägra att föreslå lättnader.

- Nej, det stämmer att det alltjämt är upp till EU-kommissionen att avgöra.

Oklara villkor

Oklarheter omgav på måndagskvällen också villkoren för svensk export till länder utanför EU.

Under fjolåret levererade svenska företag 45 000 ton kött- och benmjöl, mestadels till Japan. Om exporten förbjuds, kan förlusterna bli kännbara.

Detsamma gäller om dagens lager av kött- och benmjöl, som uppgår till 140 000 ton, måste brännas. Destruktionen väntas kosta 1 500 kronor per ton, eller totalt 210 miljoner kronor.

I skuggan av totalförbudet satt jordbruksministrarna under måndagskvällen i avskilda samtal om framtiden.

Diskussionerna koncentrerades i huvudsak till EU-kommissionens förslag om att inga otestade kreatur ska få säljas som livsmedel från årsskiftet. Enbart i Sverige väntas det kosta 500 miljoner kronor att ta bort 100 000 djur från marknaden om förslaget går igenom.

Ingen varning för svenskt nötkött

Ännu finns det inga skäl att varna för att äta svenskt nötkött och svenska köttprodukter, anser Livsmedelsverket.

Därför tänker man inte utfärda några allmänna rekommendationer om den saken.

Jonas Lindgren/TT ( )