Domstolsbeslut gav George Bush delseger

Al Gores krav på ny omräkning avvisades

NYHETER

NEW YORK

Domare Sanders Sauls vid appellationsdomstolen i Tallahassee i Florida avvisar Gores begäran om manuell räkning av cirka 14 000 röster i Florida. Det meddelade domaren själv sent på måndagskvällen svensk tid

Beslutet är ett stort bakslag för Gore, som hoppats att de röster han behöver för att komma ifatt skulle finnas bland dessa röster.

Demokraternas presidentkandidat väntas dock överklaga beslutet till delstatens högsta domstol.

.De juridiska turerna kring det amerikanska presidentvalet blir allt mer komplicerade. Inte ens USA:s ärevördiga högsta domstol förstår helt vad som händer i Florida, visar domstolens svårtolkade beslut på måndagen.

HD i Washington uppmanar delstaten Floridas högsta domstol att förklara sin motivering till beslutet att förlänga tidsfristen för rösträkning för två veckor sedan. Den republikanske presidentkandidaten George W Bush bad Högsta domstolen ogiltigförklara beslutet om tidsfristen som saknar stöd i lagen.

Högsta domstolen svarade varken ja eller nej på Bushs krav. Men den kan inte förstå hur Floridadomstolen kunde förlänga tidsfristen för att hinna räkna röster manuellt.

Kamp om 500 röster

Högsta domstolen lämnar dörren öppen för att godkänna Floridas beslut om motiveringen är acceptabel, men beslutade att skicka tillbaka fallet till Floridas HD - där de flesta av övriga pågående juridiska processer kring valet också kommer att hamna.

Striden handlar konkret om de cirka 500 röster som Gore knappade in tack vare den ifrågasatta förlängningen av tidsfristen.

Flera av de andra juridiska processer är av långt större och mer avgörande betydelse för utgången av presidentvalet än Högsta domstolens behandling av denna fråga. Det centrala för Högsta domstolen är om Floridabeslutet har federal eller delstatlig motivering.

Demokraten Al Gores chefsjurist David Boies lät sig inte oroas av Högsta domstolens utslag. Men klockan tickar iväg förfärande fort för Gore, och tiden är helt klart på Bushs sida.

En ny tidsfrist närmar sig hastigt. Den 12 december skall Floridas 25 elektorer utses. Det blir allt mer osannolikt att alla röster kan räknas manuellt dessförinnan.

Gore inte uträknad

Beslutet på måndagen föreföll vid ett första påseende vara en seger för Bush.

Men det var troligen inget dråpslag för Gore, som fortfarande hoppas vinna juridiskt i Floridas högsta domstol.

Högsta domstolens svårtolkade sju sidor långa skriftliga besked ledde omedelbart till att det ännu viktigare beskedet från appellationsdomstolen i Tallahassee i Florida sköts upp, så domaren Sanders Sauls kan undersöka om Högsta domstolens beslut påverkar hans ställningstagande.

Domare Sauls i Tallahassee skall ensam ta ställning till Gores överklagade av valresultatet. Gore vill att cirka 14 000 röster i framför allt Miami skall räknas om manuellt eftersom han tror det där finns de röster som kan ge honom valsegern.

Thomas Höjeberg/TT ( )