Männen vill dela upp barnbidraget

Får medhåll av hälften av kvinnorna i Aftonbladets omröstning på nätet

NYHETER

Fler män än kvinnor tycker att barnbidraget ska delas mellan föräldrarna.

Över 70 procent av männen har svarat ja på frågan: Ska barnbidraget delas upp? medan bara hälften av kvinnorna svarar ja på samma fråga. Dessutom svarade drygt 4000 fler män än kvinnor på frågan.

- Papporna som ska ligga ute med underhållsbidrag utan att få något barnbidrag surnar till och tänker att det är väl klart att det ska delas lika.

Medan mammorna ser framför sig hur barnens "fickpengar" delas upp till hälften, säger Anna Wahlgren, författare och debattör till Aftonbladets nätupplaga.

Låt mammor och pappor dela på barnbidraget. Det föreslår Riksförsäkringsverket, RSV.

I dag går barnbidraget till mamman. Och om föräldrarna separerar går barnbidraget till den förälder där barnet är skriven, oftast mamman.

Vill dela bidraget

Riksförsäkringsverket vill ändra det, och göra det möjligt att dela barnbidraget på bägge föräldrarna. Bakgrunden är att allt fler barn bor halva tiden var hos föräldrarna.

– Det handlar om att ge signalen att papporna är viktiga, säger Jessica Nyberg, byrådirektör på RFV, som skrivit förslaget tillsammans med bland annat

Stefan Lindmark i Skellefteå har sedan fem år delad vårdnad av barnen Joel, 15 och Elin,12. Sedan fem år tillbaka har han och förra sambon delat barnbidraget mellan sig.

Han tycker att det är självklart om man har delad vårdnad men tror att det är bra med en generell bestämmelse ändå Eftersom det särskilt i början av skilsmässorna kan bli tjafs om pengar.

– Att dela är inte självklart för alla. Vissa kvinnor kan ju tycka att barnen ska skrivas hos dem automatiskt, säger han.

Anna Wahlgren tycker att synen på barnbidrag är lite underlig.

”Delad vårdnad ska ge delat barnbidrag”

- En del ser bidraget som en barnlön men från början var det tänkt som ett bidrag till försörjningen. Ser man det så är det ju självklart att delad vårdnad ska ge delat barnbidrag, säger Anna Wahlgren.

Hon tror att anledningen till att så många som hälften av alla mammor svarar nej på frågan om delat barnbidrag är att mammorna tycker att barnbidraget enbart ska gå till barnen.

- De ser naturligtvis framför sig att bidraget delas upp och då får barnen inte sina pengar, säger hon.

Men hon tycker inte att det ska finnas en bestämmelse som tvingar paren att dela upp pengarna.

- Nej, det kan ingen utomstående bestämma, det går inte till så. Man måste komma överens om det gemensamt annars fungerar det inte, säger Anna Wahlgren.

Drygt 4 000 fler män svarade på dagens fråga. Det beror på frågan är mer angelägen för män.

- Ja, eftersom delad vårdnad inte varit någon självklarhet. Tidigare var det kvinnorna som bestämde allt i princip Nu när allt fler har delad vårdnad så ligger det i tiden att man delar även pengarna, säger Stefan Lindmark.

Annika Sohlander