Sverige kan få undantag från EU-förbud

NYHETER

BRYSSEL

EU inför ett tillfälligt totalförbud mot kött- och benmjöl i djurfoder från årsskiftet.

Samtidigt får inga otestade djur äldre än trettio månader säljas som livsmedel annat än eventuellt i länder, däribland Sverige, som saknar BSE.

Beslutet om totalförbud innebär att bannlysningen av kött- och benmjöl i kreatursfoder utsträcks till grisar och fjäderfä.

Pälsdjur och sällskapsdjur omfattas inte av beslutet, som även tillåter att fiskmjöl ges till alla djur utom nötkreatur.

Endast Finland och Tyskland röstade, om än av helt olika skäl, mot beslutet. Sverige, som tidigare kritiserat ett förbud, valde att stödja förslaget.

Höga utgifter- Vi ville få ut så mycket som möjligt. Nu undantas fiskmjölet, och det var viktigt, sade jordbruksminister Margareta Winberg efter det extrainsatta mötet, som inramades av de senaste veckornas stigande BSE-panik i Europa.

Målet är att totalförbudet, som kan hävas så snart Sverige klarat inspektioner från EU:s veterinära experter i Dublin, ska lugna konsumenterna. Men för marknaden blir restriktionerna kostsamma.

Enbart i Sverige väntas förbudet kosta drygt 400 miljoner kronor i bränning av mjöl i lager och extra importutgifter för alternativa proteinkällor, anslag som saknas i jordbruksbudgeten.

Höjda anslag

- Jag tror vi tvingas gå till riksdagen med krav på höjda anslag, var Winbergs bedömning.

Ytterligare utgifter väntas tillkomma eftersom svenska företag förbjuds exportera kött- och benmjöl även till länder utanför EU. Under fjolåret uppgick exporten till 45 000 ton.

Än större ekonomiska konsekvenser väntas av förbudet mot att sälja otestade djur äldre än trettio månader efter årsskiftet.

Övrig boskap måste lösas in, vilket väntas kosta EU:s budget minst 1,1 miljard kronor, De inlösta djuren ska slaktas och brännas. De sistnämnda utgifterna, som uppskattas till flera miljarder, får länderna axla själva.

I Sverige, Finland och Österrike kan effekterna bli mildare, eftersom EU-kommissionen lovat föreslå ett undantag.

Export förbjuds

Om undantaget antas av EU:s förvaltningskommitté, som möts den 12 december, kan otestade djur säljas för nationell konsumtion i de tre BSE-fria länderna.

Export till andra EU-länder, eller till nationer utanför unionen, förbjuds dock tills vidare. För Sverige spelar det mindre roll, eftersom den nationella produktionen bara står för sjuttio procent av konsumtionen.

Om undantaget avfärdas riskerar omkring 100 000 djur, vars värde uppskattas till 500 miljoner kronor, att dras tillbaka från marknaden.

Men risken för ett bakslag är relativt liten.

- Vi har en överenskommelse. Jag har väldigt svårt att se varför något annat land skulle rösta mot oss, sade Winberg.

Jonas Lindgren/TT