Kvinnors reallöner ökar mer än männens

SCB har undersökt löneskillnaderna i landet

NYHETER

Att kvinnor rent generellt tjänar mindre än män är ingen nyhet.

Men det finns ljuspunkter.

Mellan 1998 och 1999 ökade kvinnornas reallöner mer än männens enligt färsk statistik från SCB.

Reallönerna i Sverige fortsätter att öka. Sedan 1995 har de ökat med 19,7 procent. Lönerna sedan 1995 har ökat mest inom den landstingskommunala sektorn med 21,8 procent.

Genomsnittlig månadslön för hela arbetsmarknaden 1999 var 19 400 kronor.

Reallönerna för män har ökat mer för män än kvinnor om man ser på utvecklingen de senaste fem åren men mellan 1998 och 1999 har reallönerna ökat mer för kvinnor än män.

Annars tjänar kvinnorna sämre än männen och skillnaden har inte minskat sedan 1992.

Men löneskillnaderna är inte enbart könsbundna. Det finns också stora skillnader i lönerna mellan olika yrkeskategorier enligt SCB:s nya siffror.

Högsta genomsnittliga månadslön har yrkesgruppen VD, "verkschefer" med närmare 50000 i snittlön per månad och den lägsta har köks- och restaurangbiträden som i genomsnitt har runt 13000 per månad. Det innebär att en VD tjänar mer än tre gånger så mycket som ett köksbiträde. Jämfört med förra året ligger samma yrkesgrupper i toppen respektive botten av löneligan.

De allra största löneskillnaderna finns i Landstingskommunal sektor som domineras av kvinnor inom lågavlönade yrken.

Även om alla skillnader mellan könen vägs in som skillnader i ålder, utbildning, arbetstid, sektor och yrkesgrupp så kommer kvinnorna i snitt bara upp till 92 procent av männens lön.

Inom några få områden är kvinnors genomsnittliga månadslön högre än männens. Det gäller bland annat förskollärare, köksbiträden och fritidsledare. Samtidigt är dessa områden kvinnodominerade.

Annika Sohlander