Majoriteten av läsarna tycker att löneklyftan är för stor

NYHETER

Löneklyftorna är stora i Sverige.

Störst är de mellan män och kvinnor men också mellan olika yrkesgrupper, enligt ny statistik från SCB.

6 av 10 bland Aftonbladets läsare tycker att skillnaderna är alltför stora när 12 588 personer röstat.

- Vi kanske borde utnyttja vår rätt som konsumenter och bojkotta företag som inte har en jämställdarbetsmarknadspolitik, säger riksdagsledamot Margareta Andersson, (c), 2:a vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Under så gott som hela 90-talet har löneklyftorna mellan kvinnor och män varit i stort sett oförändrade.

Den här diskussionen känns igen - varför händer det inget?

- De stora löneskillnaderna hänger kvar sedan lågkonjunkturen i början av 90-talet. Under tillbakagången diskuterade man bara hur vi skulle få jobb och många kvinnor tog då sämre betalda jobb och blev kvar där, säger Margareta Andersson.

Många unga kvinnor väljer i dag att stanna hemma när de får barn. Det och att män av tradition dominerar chefsposterna förstärker ytterligare glappet, menar hon.

Men vad kan vi göra för att minska klyftorna?

- Först måste vi inse att det tar tid att förändra. Men sedan kunde vi välja andra metoder, till exempel att gynna företag som förespråkar en god jämlikhet och bojkotta varorna från dem som inte gör det, säger Margareta Andersson.

Annika Sohlander