- Bygg tunnlar för både bilar och tåg

Billströms nya plan för att lösa trafikproblemen över Riddarfjärden

Foto: PETER KNOPP
CENTRALBRON UNDER JORD? Annika Billström vill gräva ner Centralbron och bygga en tunnel för pendeltågen.
NYHETER

Bygg en biltunnel och en pendeltågstunnel.

Det föreslår oppositionsborgarrådet Annika Billström (s) för att lösa problemet med "getingmidjan" över Riddarfjärden.

- Det här är bäst både för miljön och trafiken.

Hittills har man alltid utgått från att man måste välja mellan en pendeltågstunnel eller en biltunnel.

Nu presenterar socialdemokraterna en ny plan som går ut på att man gräver ner Centralbron, men också bygger en tunnel för pendeltågen.

Kostnaden beräknas till drygt 13 miljarder kronor. Ungefär lika mycket som två stycken Södra länken.

- Det är en stor summa pengar, men det är 130 år sedan vi satsade ordentligt på en sammanbindning mellan norra och södra Stockholm, säger Annika Billström.

- År 1871 invigdes de två spårdragningarna över Riddarfjärden. Sedan dess har ingenting hänt, bortsett från att Centralbron färdigställdes 1967.

- Men att låta en stor trafikled genomborra Stockholms historiska kärna håller inte i längden.

Två läger strider mot varann

I över fyrtio år har frågan om hur man bäst ska komma till rätta med trafiken över Riddarfjärden stött och blötts.

Så sent som den 30 september i fjol las en utredning fram för regeringen där "lösningen" bestod av två förslag: dels ett med det så kallade Tredje spåret och Centralbron nergrävd, dels ett med en pendeltågstunnel och Centralbron kvar.

Trots intensiva försök har man inte lyckats komma fram till ett enat beslut. Tvärtom har i stället intressenterna delats i två läger - tåg och bilar - som strider mot varann.

För att ställa upp med pengar kräver regeringen en bred politisk enighet. Det är det Billström vill åstadkomma med sin nya plan.

Genom att gräva ner både bilar och tåg uppnås två viktiga saker:

Ökad kapacitet för kollektivtrafiken.

Rejält sänkt bullernivå och renare miljö.

I pendeltågstunneln får pendeltågen två egna spår från södra Stockholm via två nya stationer, City och Odenplan.

120 000 fordon varje dygn

I dag passerar cirka 80 procent av alla tåg i Sverige över "getingmidjan", plus alla lokala pendeltåg. Det innebär stor trängsel på spåren. Med pendeltågen i en egen tunnel skulle även rikstrafiken flyta bättre.

På Centralbron färdas varje dygn 120 000 fordon. Kapaciteten ökar inte med Centraltunneln, däremot blir det en vinst för miljön.

TYCK TILL! Vad tycker DU om en ny bil- och tågtunnel?

Sven-Anders Eriksson