Flera landsting struntar i nya lagen

”Vi fortsätter privatisera akutsjukhusen”

NYHETER

Två landsting tänker strunta i den nya stopplag som ska hindra utförsäljningen av akutsjukhusen, Stockholms Läns Landsting och landstinget Region Skåne.

Lagen kan börja gälla vid årsskiftet.

Men styrelsen i de två landstingen säger redan nu att de tänker strunta i lagen.

– Ja, om vi får bra förslag och uppslag så tänker vi fortsätta privatiseringen, säger Ralph Ledel, finanslandstingsråd (m) i Stockholms Län.

Nu går två landsting med borgerligt styre till attack mot den nya stopplag som ska hindra utförsäljningen av akutsjukhusen. Lagförslaget godkändes i går av socialutskottet, och ska hindra utförsäljning av akutsjukhusen under två års tid. Lagen kan börja gälla vid årsskiftet.

"Vi följer fyra andra lagar"

Stockholms Läns Landsting och landstinget Region Skåne tänker strunta i lagen.

I Stockholm planeras en privatisering av S:t Eriks sjukhus.

– Ja. För det första finns ingen lag ännu. Och för det andra följer vi fyra andra lagar. Alla dessa lagar bryter den nya lagen mot, säger våra jurister. Och en sådan lag kan man inte bry sig så mycket om, det är vår grundinställning, säger Ralph Ledel.

Han hänvisar till att landstinget följer grundlagen, kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om offentlig upphandling.

– Jag tycker socialminister Lars Engqvist ska kasta lagförslaget i papperskorgen, säger Ralph Ledel.

Måste inte ni följa lagar som stiftas?

– Självfallet. Men vi tycker vi gör det, om vi följer andra lagar, som kommunallagen. Den har fungerat i väldigt många år. Socialdemokraterna kommer med en konstig, hafsig lag, där de inte ens definierar vad ett akutsjukhus är, säger Ralph Ledel.

Också landstinget Region Skåne tänker strunta i stopplagen, och fortsätta privatiseringen av akutsjukhus.

De är precis klara med privatiseringen av sjukhus i Simrishamn.

– Man kan ju inte göra på det sätt som man gjort tidigare, men det finns konstruktioner att komma runt nya lagen. Och det visar hur konstig lagen är, säger Henrik Hammar, (m) vice ordförande i regionstyrelsen för landstinget Region Skåne, och ansvarig för sjukvården.

Exempel på kryphål

Han tar exempel på kryphål.

– Första frågan är - vad är akutsjukhus? Har vi fyra eller fler akutsjukhus i Skåne. Är det Socialstyrelsen definition - eller någon annans definition av det som gäller? säger Henrik Hammar.

– Det går att överlåta delar av sjukhusen, kanske inte vårdplatserna, men att en entreprenör bedriver all operationsverksamhet, tillägger han.

Socialminister Lars Engqvist vill inte kommentera att de två landstingen planerar att strunta i lagen.

– Han kommenterar inte framtida lagbrott, säger Anders Teljebäck, pressekreterare åt Lars Engqvist.

Cina Rönn