”Ultraljud kunde ha räddat henne”

Julianas lilla dotter dog två dagar före förlossningen

NYHETER

Hur mycket får ett liv kosta?

Juliana tror att ett extra ultraljud kunde räddat lilla Paloma.

Nu kritiserar Patientnämnden mödravårds- centralerna för att inte ta kvinnors oro på allvar.

NEKADES ULTRALJUD - Jag tror på Gud och att min dotter finns någon annanstans. Hon heter Paloma, för att det betyder duva, säger Juliana.

Juliana födde en död flicka för en månad sedan. Under graviditeten kände hon sig orolig och deprimerad. Sista tiden tyckte hon inte att barnet rörde sig.

"De tog inte min oro på allvar"

- Barnmorskan sa att ultraljud inte var nödvändigt, utan att allt var normalt, säger Juliana, som fortsatte att be om nya läkartider eller ultraljud - utan resultat.

- Det kostade väl för mycket eller så hade de för bråttom.

I dag vet Juliana att hennes dotter dog två dagar före förlossningen. Ändå kom värkarna igång normalt och förlossningen gick mycket fort.

- Precis när vi kom med taxin till sjukhuset kom min dotter. Jag såg att hon var blå och inte levde, säger Juliana, som har en son sedan tidigare.

Tiden efter har varit svår för Juliana och hennes familj. De känner ilska mot mödravården som inte tog hennes oro på allvar - och inte ens bett om ursäkt.

- De bara pekar på kurvan och säger att allt var så normalt.

Men Paloma vägde bara 1,5 kilo när hon föddes.

- I övrigt var hon normal. Jag vet att man kan klara små och för tidigt födda barn, säger Juliana som anmält ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Juliana uppmanar andra kvinnor att klaga och kräva extra ultraljud om de känner sig oroliga.

Hon får medhåll från Stockholms patientnämnd. De har just nu två liknande fall.

Det är två kvinnor som har upplevt att mödravården inte tagit deras oro på allvar. En av kvinnorna fick ett svårt skadat barn. Den andra kvinnan hade en mycket komplicerad förlossning.

- Som blivande mamma är man extra känslig och den som bäst känner sin kropp. Mödravården måste lyssna mer på kvinnan, säger handläggaren Wera Malm på patientnämnden i Stockholms läns landsting.

"De måste lyssna på mamman"

Överbelastade ultraljudsenheter och ständiga sparkrav inom sjukvården kan ligga bakom svårigheterna att få extra ultraljud.

Men det är viktigt att stå på sig.

- Det har hänt att gravida mist barnet för att de väntat med att höra av sig, säger en barnmorska.

Landstingens patient- eller förtroendenämnd hjälper patienter medla med vårdenheten innan det är för sent.

Kräv att få träffa läkare

Ylva Bergman

ARTIKELN HANDLAR OM