Det handlar bråket om

Kommissionen

NYHETER

I dag: Sverige har en kommissionär, för närvarande Margot Wallström, miljö.

Konflikt: Sverige kräver en plats i kommissionen. Flera länder vill maximera antalet kommissionärer till 20 eller 25. Det innebär att flera länder kommer att vara utan en kommissionär under perioder på fem år.

Tips: Sverige kan vinna.

Röster i ministerrådet

I dag: Sverige har 4 röster av 87, 4,5 procent, i det beslutande ministerrådet.

Konflikt: Med fler länder måste alla maka sig. Sverige, med 1,8 procent av invånarna, vill ha lika många röster som Belgien. Och Tyskland vill ha flest eftersom de är störst. Det motsätter sig Frankrike starkt.

Tips: Holmgång in i det sista.

Vetorätten

I dag: Många frågor som avgörs i ministerrådet kräver totalt enighet. Beslut som berör 230 artiklar i grundfördraget avgörs däremot med kvalificerad majoritet (62 röster).

Konflikt: Fler beslut ska tas med kvalificerad majoritet. Beslut enligt sammanlagt 30 artiklar diskuteras. Sverige motsätter sig bestämt att skattefrågor beslutas så. Andra har andra heliga kor.

Tips: Sverige vinner skattematchen.

Ledamöter av EU-parlamentet

I dag: Sverige har 22 av 626 ledamöter. Det motsvarar 3,5 procent.

Konflikt: Parlamentet kan inte växa i all evighet. Ett tak på 700 ledamöter har satts. De ska räcka för ledamöter från minst 27 länder. För Sverige innebär det 15 eller 18 ledamöter.

Tips: Ingen jättefråga.

Lika och olika

I dag: Grundtanken är att fördjupa samarbetet mellan alla länder samtidigt.

Konflikt: Vissa länder vill gå fortare fram än andra - även om inte alla medlemsstater hänger med. Sverige säger okej med ett undantag. Den gemensamma utrikespolitiken måste gälla alla.

Tips: Går igenom.