Riksbanken höjde räntan idag

Tio månader sedan riksbankens senaste höjning

NYHETER

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter.

Det beskedet kom i dag klockan nio i dag.

(Mer info kommer)

Det var ett tag sedan nu.

Nämligen tio månader.

Den 9 februari i år höjde Riksbanken reporäntan med en halv procentenhet, till 3,75 procent.

I dag ska Riksbanken ta ställning till om det är dags för en ny höjning.

Det som satt i gång spekulationerna är ett uttalande från riksbankchefen Urban Bäckström vid ett tal på Stora aktiekvällen i färra veckan.

- Under förutsättning att inget oförutsett inträffar börjar det enligt min bedömning snart bli aktuellt att höja reporäntan.

Bäckströms skäl till en höjning är flera: Inflationsutvecklingen, en konjukturavmattning, en svensk ekonomi som växer för snabbt och den svaga kronan.

Lägg till det förväntningar på löneutvecklingen som gör avtalsrörelsen till ett orosmoment.

20 av 24 tillfrågade börsanalytiker tror på en höjning och den allmänna uppfattningen är att höjningen blir 0,25 procentenheter.

Alternativen är en höjning med 0,50 procentenheter eller ingen höjning alls.

LO säger nej till en räntehöjning, SAF ja.

Sveriges styrränta ligger idag en procentenhet under den europeiska, nästan två under den amerikanska.

Claes Salomonsson