Rättegången mot Estrada inleds

Filippinernas president åtalad för korruption och mutbrott

1 av 2 | Foto: AP
Filippinernas president Joseph Estrada ställdes i dag inför riksrätt misstänkt för korruption och mutbrott.
NYHETER

MANILA

Korruptions- rättegången mot Filippinernas

president Joseph Estrada inleddes i senaten i Manila på

torsdagen under stora säkerhetsarrangemang.

- Församlingen är beslutsmässig, sade domaren från

Högsta domstolen, Hilario Davide, inför de 20 senatorer

som är domare i fallet.

En av de anklagelser som riktades mot presidenten på

torsdagen gällde ett hemligt bankkonto som han

misstänks ha öppnat under annat namn. Syftet skulle

vara att dölja omfattande ekonomiska intressen som han

inte redovisat.

Politikern Joker Arroyo, en av riksrättsåklagarna,

visade senatorerna en check på cirka 142 miljoner peso

(närmare 27 miljoner kronor) underskriven av "José

Velario". Namnteckningen var enligt Arroyo

märkvärdigt lik Estradas egen, som finns på alla

filippinska pesosedlar.

- Man behöver inte vara expert för att se hur lika de

är, tyckte Arroyo.

Checken hade använts för att överföra pengar till en

medarbetare till Estrada som i sin tur slussade pengarna

till fastighetsbolaget Saint Peter's Holdings. Bolaget

inköpte 1 oktober i fjol en stor egendom där man sedan

byggde en lyxvilla. I den ska en av Estradas älskarinnor

ha inhysts.

Slutsatsen kan enligt åklagare Arroyo bara bli den att

presidenten är den verklige ägaren till lyxvillan och att

han har intressen i och finansiella band till

fastighetsbolaget. Ingetdera har han redovisat.

Detta är enligt Arroyo en del av bevisningen på en av

de fyra åtalspunkterna mot president Estrada.

Åklagarna ska nu visa att presidenten har brutit mot

lagen och måste avsättas.

- Vi kan inte låta landet styras av en tjuv som han,

sammanfattade Arroyo sitt öppningsanförande.

Presidenten själv, som har förklarat sig icke skyldig

på samtliga åtalspunkter, var inte närvarande. (TT-AFP)