Vi kommer alla från Afrika

NYHETER

STOCKHOLM

Alla folk på jorden härstammar från en liten grupp människor i Afrika som började sprida sig från urhemmet för bara

50 000 år sedan.

Det visar en ny genetisk studie av svenska och tyska forskare.

Slutsatsen är inte ny, eftersom flera tidigare studier har antytt att Afrika är vårt urhem. Men det vetenskapliga stödet är extra starkt denna gång. För första

gången har man studerat människans hela mitokondrie-DNA, inte bara enstaka bitar.

Mitokondrie-DNA, som bara nedärvs på mödernet, brukar användas i sådana här sammanhang eftersom det är förhållandevis stabilt och lätt att tidsberäkna.

Forskarnas resultat, som redovisas i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Nature, visar att vår art, Homo sapiens, uppstod i Afrika för cirka 171 500

år sedan.

Splittring 52 000 år sedan

Därefter syns en splittring mellan de nuvarande afrikanska folken och resten av jordens befolkning. Splittringen uppstod för cirka 52 000 år sedan och markerar sannolikt den första utvandringen av moderna människor från Afrika.

- Det var en avgörande händelse. Något måste ha hänt som utlöste utvandringen, kanske en genetisk förändring, säger till TT en av forskarna, Ulf Gyllensten, professor i molekylärgenetik vid Uppsala universitet.

Det första område som besattes av utvandrarna var södra Asien, kort därefter Australien, och för cirka 40 000 år sedan Europa. Någon gång för 20 000 år sedan skedde invandringen i Nordamerika.

Hastig utplåning

Det är värt att notera att både Europa och Asien vid denna tid beboddes av andra människoarter, varav neandertalmänniskan i Europa är den mest kända. De hade en lång separat historia bakom sig, men försvann relativt hastigt strax efter att vår egen art vandrat in.

- Det finns inga genetiska data som talar för sexuellt utbyte eller hybridisering. Det är heller inte särskilt troligt med tanke på att det rörde sig om två arter och

de beteendemässiga olikheterna måste ha varit stora, säger Gyllensten.

- Om neandertalarna utrotades eller om de inte klarade av konkurrensen från de nya människorna är dock oklart. Det kan vi bara spekulera om.

(Roland Johansson/TT)