Messing får stöd av juridikprofessor

Ulf Bernitz: Området är oklart

NYHETER

Ulrica Messing får stöd av Ulf Bernitz, professor i immaterialrätt, alltså upphovsrättsfrågor, i frågan om man har rätt att ladda ner musik från nätet, samla på en cd och ge åt en god vän.

– Området är oklart. Om man som Messing ger den som present till en god vän så tycker jag det är okej. Men det är på gränsen, säger Ulf Bernitz.

Lagprofessorn Ulf Bernitz.

Upphovsrätt är ett snårigt kapitel. Huvudregeln i Sverige är att kopior som görs för privat bruk är tillåtet. Dock inte för dataprogram, där gäller strängare regler.

– Men det är oklart vad för regler som gäller för musikfiler som laddas ner från internet, säger Ulf Bernitz.

– Det är en helt ny fråga som jurister får försöka passa in i systemet, tillägger han.

Det går alltså inte att svara på om det är tillåtet, eller inte tillåtet, att ladda ner filer från internet för privat bruk?

– Nej, det är det som är kärnfrågan. Jag tycker själv, att om enskild person gör det för sitt privata bruk, så är det inte mycket att bråka om, säger Ulf Bernitz.

Kan det vara för privat bruk när man som Ulrica Messing bränner en cd och ger bort?

– Ja, om man ger det som present till en god vän. Däremot håller polis och åklagare på att granska personer som säljer musik som tagits fram på det här sättet, säger Ulf Bernitz.

Skulle det vara bra att pröva det rättsligt - så man vet vad som gäller?

– Ja, men hellre då i fall som är litet allvarligare, säger Ulf Bernitz.

Får man göra kopior och spela på fritidsgårdar och skolor?

– Nej, då ska man hur som helst betala till Stim som har de musikaliska rättigheterna. Det finns avtal om sådant, säger Ulf Bernitz.

Cina Rönn