EU överens – det här betyder det

NYHETER

Kommissionen

I dag: Sverige har en kommissionär. Det är för närvarande Margot Wallström, miljö.

Läget: Alla medlemsländer garanteras en kommissionär tills antalet medlemmar blir 27. Det inträffar tidigast om tio år. Då ska kommissionens arbetsformer och antalet kommissionärer ses över. Från 2005 avstår de fem stora medlemsländerna från sin andra kommissionär.

Röster i ministerrådet

I dag: Sverige har 4 röster av 87 i det beslutande ministerrådet. Det motsvarar 4,6 procent trots att andelen av EU:s nuvarande invånaravtal är 2,4 procent.

Läget: Sverige får 10 av sammanlagt 345 röster i det nya Stor-EU. Det motsvarar 2,9 procent av rösterna. Andelen svenska medborgare i nya EU blir 1,8 procent.

Vetorätten

I dag: Många frågor som avgörs i ministerrådet kräver total enighet. Beslut som berör 230 artiklar i grundfördraget avgörs däremot med kvalificerad majoritet. Det är i dag 62 av 87 röster.

Läget: Fler beslut ska tas med kvalificerad majoritet. Dock ej den för Sverige mycket känsliga frågan om skatter. De nya reglerna gäller inte heller grundläggande frågor på utrikespolitikens område.

Formerna för kvalificerad majoritet görs om. I rådet krävs 70 procent av rösterna för att ett förslag ska gå igenom. Det är en något högre andel än i dag. Men dessutom ska 62 procent av ländernas invånarantal stå bakom förslaget. Det ger Tyskland en stark ställning eftersom de har störst befolkning.

Ledamöter av EU-parlamentet

I dag: Sverige har 22 av 626 ledamöter. Det motsvarar 3,5 procent.

Så blir det: Sverige får 18 av 732 platser. Det motsvarar 2,4 procent. Ett tre år gammalt beslut om att begränsa antalet ledamöter till 700 har kastats på sophögen. Det nya antalet ledamöter gäller från 2009 då det är val till EU-parlamentet.

Lika och olika

I dag: Grundtanken har varit att fördjupa samarbetet mellan alla medlemsländer samtidigt.

Så blir det: Minst åtta länder som vill gå fortare fram ska kunna göra det. Men bara under förutsättning att det inte gäller grundläggande frågor inom gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken eller har militära konsekvenser. Ministerrådet ska också lämna sitt godkännande.

Kommentar: Som Sverige ville ha det.

Lena Mellin