”Sverige kommer att få mindre inflytande”

NYHETER

EU-avtalet i Nice innebär att Sverige får mindre inflytande.

– Men så var det tvunget att bli eftersom EU kommer att få fler medlemmar, säger Ulf Bernitz, professor i EU-rätt.

– Jag tycker det är glädjande att man i alla fall blev överens, tillägger han.

EU-fördraget som blev klart i natt, innebär att Sverige får minskat inflytande. Sverige får 10 av sammanlagt 345 röster i ministerrådet i nya stor-EU.

– Ja, formellt får vi mindre att säga till om. Men eftersom EU kommer att få många nya medlemsländer, måste Sverige gå med på minskat inflytande. Jag tycker vi kom bra undan ändå, säger Ulf Bernitz.

Vad betyder det för oss att EU planerar för fler medlemsländer?

– Det är bra. Särskilt som det gäller länder som är nära oss geografiskt. Det kan ge Sverige ökade möjligheter. Men det beror som sagt på vad frågorna gäller, säger Ulf Bernitz.

Sverige fick igenom ett undantag som gäller skatter - vad betyder det?

– Att Sverige bestämmer över skatterna själva. Sverige är ju ett högskatteland i hög grad. Nu säger EU att skatter har med nationella suveräniteten att göra, säger Ulf Bernitz.

– Det är bra att Sverige fick igenom något som Sverige vill ha. Ändå tror jag att Europas länder kommer att tvingas till skattesamarbete, med tanke på omflyttningar av företag och personal, tillägger han.

Tyskland kommer att kunna stoppa förslag på grund av att de har många invånare - är det bra eller dåligt för Sverige?

– Tyskland är inte är ett land Sverige har svårt att samarbeta med, så det är nog inte dåligt för Sverige, säger Ulf Bernitz.

Hela EU-förhandlingen i Nice ser ut som ett högt spel, där det gäller för varje land att se ut som om man inte kompromissar - är det så?

– Man kan säga att det mycket är ett spel för galleriet, där det gäller att visa för hemmaopinionen att man kämpat till sista blodsdroppen. Ändå är det en förhandling som är ganska mycket på förhand given, säger Ulf Bernitz.

Cina Rönn