Tryggt att handla på nätet

NYHETER

Skepsisen mot säkerheten i samband med e-handeln är grundlös.

Bara en bråkdel av konsumenterna råkar illa ut när de handlar via internet.

Det är en av slutsatserna i en stor undersökning som gjorts av revisions- och konsultföretaget Öhrlings Price Waterhouse Coopers, skriver Svenska Dagbladet.

Studien bygger på djupintervjuer med 2 400 e-handelskonsumenter i tolv europeiska länder. Av dessa är ungefär hälften vana internethandlare.

Undersökningen visar att bara två procent av de intervjuade har råkat ut för bedrägerier av något slag när de handlat av e-handelsföretag. 16 procent har fått ovälkomna samtal och 19 procent har sett sina personuppgifter gå vidare till andra företag.

TT