Forskare: Buller får oss att jobba sämre

NYHETER

Vanliga fläktar på arbetsplatsen gör dig inte bara trött.

Det påverkar också förmågan att arbeta – till det sämre, enligt ny forskning.

Lågfrekvent buller ger upphov till huvudvärk, trötthet och irritation. Dessutom försämrar vanligt fläktljud vår intellektuella kapacitet, enligt Dagens Medicin.

Studien gick till så att trettio försökspersoner utsattes för fläktljud som finns i nästan alla kontorsmiljöer.

Ett lågfrekvent och ett mellanfrekvent buller testades på gruppen, båda med en ljudnivå av 40 decibel. Det värdet anser Arbetarskyddsstyrelsen går att tolerera i arbetsmiljöer.

Vid studien visade det sig att det lågfrekventa bullret tog ner testgruppens arbetskapacitet kraftigt speciellt när deltagarna skulle göra mer avancerade uppgifter.

Resultaten visar att även ljud som man inte hör så väl kan störa och att den vetskapen bör finnas med redan vid byggandet av kontor.

I studien framkommer också att lågfrekventa ljud på arbetsplatsen orsakar trötthet. Därför är forskarna skeptiska till att kontorslandskapen växer fram igen på många arbetsplatser.

Arbetarskyddsstyrelsen gör nu om sina rekommendationer som ska vara klara under nästa år.

Annika Sohlander