Maria Curman kvar som vd för SVT

Styrelsemötet i kväll vek inte för kritiken

NYHETER

I dag hade ett försvagat SVT styrelsemöte.

Kontentan: Curman blir kvar som vd, Mikael Olssons nya jobb är inte klart och ingen ny programchef har utsetts.

SVT kommer även fortsatt att styras av en verkställande direktör och en programdirektör, så kallat dubbelstyre, uppger TT.

På en av de två stolarna sitter Maria Curman stadigt kvar trots den senaste tidens turbulens.

– Vi behöver tydliggöra målen för verksamheten och vi behöver tydliggöra programdirektörens ställning, sa styrelseordförande Alla Larsson vid presskonferensen efter styrelsemötet.

Egentligen var styrelsens förtroende för Maria Curman inte ens en punkt på dagordningen men likväl det som var mest intressant efter måndagens styrelsemöte.

– Vi har aldrig ifrågasatt den verkställande direktören, sa styrelseordföranden Allan Larsson på presskonferensen efter mötet.

Styrelsen godkände också Maria Curmans budgetförslg för nästa år även om pengar saknas på vissa områden, enligt TT.

– Vi har inte medel för digitalsändningar hela året , erkände hon.

En ny efterträdare till sparkade programdirektören Mikael Olsson kommer styrelsen att börja leta först nästa år.

Och inte heller Mikael Olssons tilltänkta jobb inom SVT-koncernen är klart. Men samtal har inletts.

– Det är vår absoluta ambition att ta till vara på hans kompetens, sa Allan Larsson efter styrelsemötet.

Annika Sohlander