Sjukdomen blev för svår – Anders Gustrin död

NYHETER

Alexandra Charles make, affärsmannen Anders Gustrin, avled i går morse på Huddinge sjukhus.

Han vårdades där efter en levertransplantation för fyra veckor sedan.

Han blev 56 år.

Alexandra med sin man Anders Gustrin.

I mitten på oktober togs Anders Gustrin in på S:t Görans sjukhus. Då hade han varit sjuk och haft hjärtproblem i drygt två år.

För sex veckor sedan blev tillståndet akut. Anders Gustrin fick diagnosen amyloidos, en allvarlig sjukdom i benmärgen. Sjukdomen kan slå ut vissa organ. Det är mycket ovanligt att den drabbar levern. Allt hopp stod till en levertransplantation.

Vädjade om en ny lever

Alexandra Charles vädjade i Aftonbladet om en ny lever till maken. Hon erbjöd honom hälften av sin egen. Men det hade, enligt läkarna, varit lönlöst. Anders Gustrin var en storväxt person och måste ha en hel lever för att överleva. I sista stund hittades en donator.

Men amyloidosen hade spritt sig och nästan slagit ut hjärtat. Hjärtproblem tillstötte. En ny benmärgstransplantation behövdes också. Dessvärre var Anders Gustrin för svag.

Då sa Alexandra:

- Läkarna ger oss inte alltför stort hopp. Men hoppet är det sista som överger människan.

Under makens sjukdomstid har en mängd människor hört av sig till henne för att ge stöd och tröst. För detta stöd är Alexandra Charles djupt tacksam och rörd.Drabbar olika organ.

Drabbar olika organ

Anita Hansson