För dyrt att skaffa barn tycker nätläsarna

NYHETER

Det är för dyrt att skaffa barn i Sverige.

Det tycker 3 av 4 nätläsare på Aftonbladet.

Samtidigt stärker en färsk Sifo-undersökning uppfattningen att dålig ekonomi hämmar barnafödandet.

– Det är klart att det är oroande men jag är inte förvånad. Jag tror att unga människor känner sig trängda av många olika orsaker och det kanske gör att man avstår, säger Ingela Thalén, socialförsäkringsminister, till Aftonbladets nätupplaga.

Aftonbladets nätläsare tycker att det är för dyrt att skaffa barn - därför skaffar man inga.

Av 8142 personer svarade drygt tre fjärdedelar, 75, 5 procent ja på frågan: är det för dyrt att skaffa barn i Sverige?

Ett resultat som stämmer väl överens med en färsk Sifo-undersökning som visar att 77 procent av de tillfrågade tycker att stress i kombination med dålig ekonomi är de största orsakerna till de de låga födelsetalen under de senaste åren.

Ingela Thalén, socialförsäkringsminister är väl medveten om problemet:

– Jag har själv barn och vet hur trångt unga människor kan ha det i dag. Jag tror däremot inte att stressen påverkat de vikande födelsetalen så mycket, säger Ingela Thalén.

Socialförsäkringsministern tror mer att den dåliga ekonomin gör unga människor i dag känner sig trängda på många olika sätt och därför inte vill skaffa barn.

Politiskt finns det inga genvägar till bättre födelsetal:

–  Det finns bara en sak att göra och det är att bygga ut den generella välfärden och förändra föräldraförsäkringen. Det gör vi redan nu men i ännu högre grad, säger Ingela Thalén.

Det finns dock ett problem som inte går att lagstifta bort:

– Det handlar om attityden gentemot unga familjer på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna hävdar å ena sidan att det är viktigt att unga människor får barn och får tid för dem. Men i praktiken så gör man väldigt lite för att förenkla för småbarnsföräldrar, säger hon.

Ingela Thalén uppmanar arbetsgivare att se på sig själva med nya ögon.

– Till exempel kan man se till att de barnlediga föräldrarna får lönerevision, att deras löner ses över trots att de inte är där. Många barnlediga har berättat att de känner sig undanträngda, säger hon.

Annika Sohlander