Taxi - största fartsyndarna

Här är 30-vägarna där många Stockholmsbilister kör för fort

NYHETER

Två av tre bilister kör för fort där det är 30.

Fortast går det på Torshamnsgatan i Kista där medelhastigheten är över 42 km/tim.

Värsta syndarna är taxiförarna.

Studien har gjorts av NTF Stockholms län som mätt hastigheten på sex 30-sträckor i Stockholms innerstad och tio i ytterstaden.

9 000 fordon studerades

Totalt har 9 000 fordon studerats, och resultatet är mycket nedslående.

Två av tre förare överskred hastighetsgränsen på 30, var femte körde fortare än 40 km/tim och fyra procent av förarna körde 50 eller fortare.

Den högsta hastighet som uppmättes på en sträcka var 79 km/tim, det var på Torshamnsgatan. Och då har hastigheten ändå gått ner något jämfört med mätningarna 1999. I fjol var högsta hastigheten på Torshamnsgatan 81 km/tim, och medelhastigheten 44,8. Vid årets mätningar hade medelhastigheten sjunkit till 42,6 km/tim.

- Det går visserligen åt rätt håll men är likväl inte acceptabelt, säger Hans Norbeck på NTF Stockholms län.

Det är vanligast att bilisterna struntar i 30 på ytterstadsgatorna men även i innerstaden finns det några ökända 30-sträckor där man gasar på. Det är bland annat Ringvägen och Karlbergsvägen. Däremot verkar man numera ta det betydligt lugnare på Valhallavägen.

Det är vanligt med 30-begränsning utanför skolor och dagis där det finns barn. Acceptansen för 30 är därför mycket hög bland bilisterna, men det är betydligt sämre ställt med efterlevnaden.

Ett vanligt påstående är "det händer att jag kör lite för fort på motorväg men aldrig på en 30-sträcka".

- Våra mätningar visar något helt annat, säger Hans Norbeck.

Taxiförare, och förare av lätta lastbilar, är de som oftast kör olagligt på 30-sträckorna enligt NTF:s undersökning.

Bättre på 50-sträckorna

NTF mätte också hastigheten på ett antal 50-sträckor. Där var efterlevnaden betydligt bättre, även om medelhastigheten noterades till 50,7 km/tim.

Sven-Anders Eriksson