Ministern svarar: Vi lovar att bli bättre

Maj-Inger Klingwall tar FN-kritiken på allvar

NYHETER

Först när FN röt till fick Akram Shekariah stanna i Sverige - och räddades från en trolig dödsdom i hemlandet Irak.

Sverige toppar listan över fällningar i tortyrfall.

I dag svarar migrationsminister Maj-Inger Klingwall på den internationella kritiken.

Foto: URBAN ANDERSSON
Migrationsminister Maj-Inger Klingwall lovar att Sverige ska göra asylutredningar bättre i framtiden.

Sverige tog initiativet till FN:s tortyrkonvention 1974, men är sämst på att följa konventionen.

I måndags fällde kommittén Sverige för åttonde gången.

"Väldigt svåra ärenden"

Varför följer inte Sverige FN:s tortyrkonvention?

- Jag tror att det handlar mycket om att det är väldigt svåra ärenden.

- Därför har vi tillsammans med 41 länder gjort det möjligt att överklaga ärenden i FN för att stärka rättssäkerheten för flyktingar.

Men till och med Turkiet är bättre på att följa reglerna än Sverige?

- Ja, men statistiken visar just att de som fälls är länder med utvecklade rättssystem och där det finns aktiva juridiska ombud som för saken vidare.

Sverige verkar inte ta fällningarna på allvar?

- Vi har tagit det på mycket stort allvar och arbetar med att förstärka kvaliteten i utredningarna och höja kompetensen hos personalen. Det är ett mycket uppmärksammat problem just därför att det kan få så oerhörda konsekvenser.

- Man får inte göra fel.

När ska Sverige börja följa lagen?

- Lagen är glasklar, det är absolut förbjudet att sända någon tillbaka till tortyr. Det handlar snarare om hur asylutredningen genomförs. Många flyktingar har svårt att prata om de uppslitande händelser de varit med om. Personalen måste få kunskap om hur tortyrskadade reagerar.

Vad tänker du göra för att se till att lagen följs?

- Jag stödjer arbetet som redan pågår på myndigheterna för att göra asylutredningarna bättre. Bland annat genom att konsultera läkare och vårdpersonal som varit i kontakt med de drabbade.

- I maj höll vi en tortyrkonferens för kommuner och landsting just för att rikta uppmärksamheten på frågan.

Kritiker menar att svenska myndigheter hellre fäller än friar i flyktingmål?

- Förra året fick 773 uppehållstillstånd just på den här skyddsgrunden och det tycker jag visar att den är mycket relevant i avgörandet.

Sverige följer lagen

Har Sverige verkligen en human flyktingpolitik?

- Ja, det tycker jag. Vår tolkning av Genèvekonventionen ser även till annan förföljelse än av staten och vi har en särskild skyddsgrund för tortyr, kön och homosexualitet. Lagstiftningsmässigt följer vi våra åtaganden.

Så säger lagen:

Aftonbladet i går:

Jessica Ritzén

ARTIKELN HANDLAR OM