Staten tvingar Cancerfonden att betala hyra

Forskningen går miste om cirka 50 miljoner

NYHETER

Svensk cancerforskning snuvas på 40-50 miljoner kronor per år.

Orsaken - staten ska börja ta ut hyra för Cancerfondens lokaler.

- Pengarna motsvarar omkring 80 forskningsprojekt om året, säger Kenneth Nilsson, professor och ordförande i fondens forskningsnämnd.

Foto: MIKAEL WALLERSTEDT
Cancerfonden måste betala hyra för sina lokaler. - Pengarna motsvarar omkring 80 forskningsprojekt om året, säger Kenneth Nilsson, professor och ordförande i fondens forskningsnämnd.

I går klubbade riksdagen förslaget som innebär att Cancerfonden måste börja betala hyra för sina lokaler, en kostnad som staten hittills stått för eftersom fonden med frivilliga medel finansierar 75 procent av landets cancerforskning. Statens del är tre procent.

- Att slippa hyran har varit en form av belöning, säger Kenneth Nilsson, som befarar att allmänhetens bidrag kan komma att minska när en större del av pengarna ska gå till administrativa utgifter i stället för cancerbekämpningen.

- Sverige tillhör de relativt få länder som förlitar sig på frivilliga. Och så drar man in det lilla staten bidragit med.

Donationerna till Cancerfonden har ökat stadigt varje år. 1999 skänkte svenska folket 250 miljoner kronor, hälften genom testamente.

Höjd skatt till 18 procent

Men fonden är långt ifrån ett självspelande piano, enligt generalsekreteraren Marianne af Malmborg som kallar gårdagens beslut för mycket tungt.

- Det går inte att samla in hur mycket pengar som helst. Man samlar ju in från allmänhet som redan skattat. Cancerforskningen blir inte heller billigare med åren.

- Målet är att vara så kvalificerade som möjligt, men nu tar vi ett steg bakåt.

Riksdagsbeslutet innebär att Cancerfonden förutom hyreskostnaderna får höjd skatt på anslagen till universiteten, från 12 till 18 procent.

De 40-50 miljoner det rör sig om motsvarar ett 80-tal projekt av medelstorlek, projekt som brukar vara 1-3 år. De borgerliga partierna hade motionerat om att hyresundantaget för Cancerfonden skulle förbli orubbat.

- Tyvärr lyssnade man inte på oss, säger Per Bill (m), ledamot i utbildningsutskottet.

-Många är väldigt besvikna. Cancerfonden är verkligen en folkrörelse. Jag tror att det här är något som utbildningsminister Thomas Östros kommer få höra mer av.

Britt Peruzzi