"Gräv biltunneln i Bellevueparken"

Vägverkets utredning klar - ny dragning av Norra länken kostar 600 miljoner mer

NYHETER

Jag har aldrig förstått vad det är som är så märkvärdigt med Bellevueparken.

Annat än att den ligger inom den heliga kon Nationalstadsparken.

I övrigt består den av två nerskitade gamla militärvärn, några skraltiga hus och ett antal murkna träd samlade kring ett stort berg med Eldhs ateljé på toppen.

Ändå lyckades en grupp fanatiska miljövänner stoppa bygget av Stockholms viktigaste trafikled - Norra länken.

Foto: SOFIAEKSTRÖM
fullt med SOPOR Bygg Norra länkens biltunnel under Bellevueparken. Det skriver Aftonbladets trafikreporter Sven-Anders Eriksson som inte förstår vad som är så märkvärdigt med parken. När han var där låg sopor och rester av sommarens aktiviteter kvar och skräpade. Byggnader var fulla av klotter och murkna träd hade fallit omkull. Innan bygget av Norra länken stoppades hann man börja bygga en förberedande arbetstunnel vid Roslagsvägen. I dag är nerfarten fylld med vatten.

Jag gillar parker och grönområden och är glad för att Stockholm lyckats bevara så många stränder och skogsområden alldeles in på knutarna. Självklart ska platser som Djurgården, Haga och Ulriksdal skyddas.

Men att stoppa Norra länkens biltunnel djupt under Bellevueparken med hänvisning till miljöpåverkan var oförskämt.

Sanningen är att parken är nergången, och i starkt behov av upprustning. När jag besökte parken i går kunde jag konstatera att sopor och rester av sommarens aktiviteter ligger kvar och skräpar.

Kan försenas i tio år

Hade Vägverket fått bygga tunneln under Bellevueparken med start 1998 som planerat, hade hela Norra länken från Norrtull till Värtan varit klar om två år - 2002. De intillboende hade haft en betydligt renare miljö, med stora trafiklättnader.

Nu blir den trafiklösande länken försenad i minst tio år, om Stella Fares framtvingade alternativ - en tunnel under Cedersdalsgatan - väljs.

När Vägverket presenterade sin utredning i går framgick att Norra länkens dragning under Cedersdalsgatan blir 600 miljoner kronor dyrare, bullrigare och tar tre år längre att bygga. Dessutom kommer trafiken att drabbas av mycket stora störningar under byggnadstiden, med Bellevuealternativet påverkas trafiken inte alls.

När regeringsrätten stoppade Bellevuetunneln i februari 1997 efter anmälan, omarbetade Vägverket det ursprungliga förslaget så att inget ytingrepp görs i Nationalstadsparken, eftersom tunneln grävs djupare ner.

Ett förslag som också godkändes av regeringsrätten - men inte av Stockholmspartiet och Stella Fare. Därmed var hela beslutsprocessen tillbaka på ruta ett.

Hur dyr får en politiker bli?

Det politiska läget i stadshuset är mycket känsligt, och hur man ska hantera situationen nu är det ingen som vet.

Förutom Stella Fare som ser Cedersdalsgatan som enda alternativ. "Bellevue får absolut inte röras", säger hon.

Själv frågar jag: Hur dyr får egentligen en politiker bli?

Den planerade utbyggnaden avbröts

Sven-Anders Eriksson