Förbud mot smällare – men inte alla

Importörer som överklagat får fortsätta att sälja

NYHETER

Tigerskottet från Falu pyrotekniska är förbjudet, men Tigerskottet från Linders är det fritt fram att smälla av.

Tanken var att det skulle bli ett nyår med färre knallar, färre ögonskador och färre vettskrämda hundar.

Men regeringens förbud har bara skapat förvirring.

Foto: KAI REHN
Isse Gustavsson visar Maxi Skott och Ryssar som fortfarande får säljas och smällas, trots förbudet från den 1 december. Sex importörer av olika smällare har överklagat och nyårsafton hinner passeras innan ärendet är slutbehandlat.

Sprängämnesinspektionen har nu tvingats upprätta listor över vilka smällare som är tillåtna och vilka som är förbjudna.

Förbudet mot smällare gäller från och med den 1 december.

Men sex importörer har överklagat och för deras smällare har förbudet inte vunnit laga kraft.

Det betyder att de får säljas - och smällas.

Länsrätten i Stockholm ska fatta beslut i frågan och när väl klubban fallit där så har importörerna tre veckor på sig att överklaga till kammarrätten. Vid det laget har nyårsafton passerats med god marginal.

Listor hos polisen

- Nej, det lär inte bli något tyst nyår, säger avdelningsdirektör Alf Rosberg på Sprängämnesinspektionen.

Det är inspektionen som övervakar att lagar och förordningar för explosiva och brandfarliga varor efterlevs.

Jobbet har blivit en smula komplicerat när det gäller smällare.

- Vi har skickat listor till polisen över vilka som är tillåtna och vilka som är förbjudna. Listan finns också på vår hemsida, säger Alf Rosberg.

Information på nätet

Vill du kolla om dina smällare är lagliga, gå till www.sprangamnes.se på internet och titta under ”nyheter”.

Det är oklart vad som händer om du råkar smälla av en förbjuden smällare.

- Man kan straffas med böter eller fängelse i högst ett år, men vad som händer i praktiken vill jag inte spekulera om. Det får åklagaren avgöra, säger Alf Rosberg.

Om du vill bli av med dina smällare ska du lämna tillbaka dem till affären där du köpte dem. Går inte det får du kontakta importören.

Smällare ska inte slängas i soporna.

Bakgrunden till regeringens förbud är att ett par hundra personer, de flesta ungdomar, skadas av smällare varje år.

Dessutom har Kennelklubben länge krävt krafttag eftersom många hundar blir vettskrämda av knallarna.

Jon Hansson