Bröllopsklockorna ringer i Sverige

Mer än 35000 par har gift sig i år

NYHETER

Svenskarna gifter sig som aldrig förr.

Maria och Daniel är bara ett av de över 35 000 par som valt millenniets första år till sitt bröllop.

Är äktenskapet inne igen?

Foto: PER-OLOFSÄNNÅS
NYGIFTA Maria och Daniel Sjölander i Bålsta gifte sig den 8 juli i år. Varför gifte ni er just i år? "Det är ett jämnt och bra år. Det är lätt för Daniel att komma ihåg", säger Maria och skrattar. "Man har väl åldern inne och har hunnit göra en massa saker. Nu har man valt vem man vill leva med".

35 845 vigslar fram till 1 november i år. Det kan jämföras med 35 682 giftermål under hela 1999. Siffrorna kommer rykande färska från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Ökningen beror enligt Jan Trost, professor i sociologi vid Uppsala universitet, på flera saker:

I slutet av 60- och början av 70-talet föddes många barn. Den kullen är idag "giftasvuxen".

Bröllopsfesten lockar

Samboparen som etablerats under årens lopp längtar också efter brudvals och bröllopstårta. Enligt Trost planerar de att någon gång gifta sig och rätt vad det är brinner det i knutarna.

- Eftersom det är så många sambor som har samlats ihop under årens lopp, blir det lätt en sådan här extra liten bunt som gifter sig.

Bröllopsfesten lockar också till vigselringen. Den tillägnas nu främst brudparets vänner, och inte som tidigare, släkt och familj.

- Då blir effekten att om kompisarna gifter sig så är det rimligt att vi också gör det.

En liknande smittoeffekt är uppmärksamheten i media och omgivningen som riktas mot bröllop.

Men fortfarande är vi minst giftaslystna i världen, trots ökningen.

Skilsmässorna ökar visserligen också. Men trenden är bara blygsamma fyra procent jämfört med i fjol.

Populärt med jämnt år

Prästen Bengt Risberg har varit verksam i Arnäs församling, strax norr om Örnsköldsvik i över 30 år.

Någon enkel förklaring till varför så många valt att gifta sig i år har Risberg inte. Däremot tror han att det jämna året kan ha bidragit.

- När några börjar så vågar andra. Jag tror inte det är märkvärdigare än så, säger han.

Sist det vallfärdades till vigselförrättaren var i slutet av 80-talet. Strax efter föddes massor av barn. Kanske kan årets giftasglädje medföra en välbehövlig babyboom.

Vigslar och skilsmässor

Jorunn Amcoff