Bush till Sverige i sommar?

NYHETER

George W Bush kommer till Sverige.

Han kommer att bjudas in av statsminister Göran Persson till ett toppmöte i juni.

I så fall bli han den förste sittande amerikanske president som besöker Sverige.

Foto: REUTERS
George W Bush – glad i natt.

I och med Sveriges ordförandeskap i EU bjuds USA:s president hit till sommaren.

– Det är klart att det skulle vara trevligt om han kom hit, säger statssekreterare Lars Danielsson.

I dag skickade Göran Persson sina gratulationer till den nyvalde presidenten i USA, George W Bush.

Och snart går ännu ett intressant brev i väg från USA - med en inbjudan till presidenten att besöka Sverige.

– Det stämmer att vi ska skicka en inbjudan i januari efter det att Sverige tillträtt som ordförande för EU, säger Lars Danielsson.

Toppmöte i Sverige

Toppmötet kommer att äga rum i Stockholm eller Göteborg och syftet är att diskutera gemensamma problem mellan EU och USA. Tre parter delter i toppmötet, USA, EU-kommissionen och värdlandet Sverige.

Från den amerikanska regeringen kommer förutom presidenten utrikesministern och handelsministern. EU-kommissionen representeras förutom Romani Prodi av Chris Patton, utrikeskommissionär och Pascal Lamy, handelskommissionär.

– Från Sverige deltar Göran Persson, Anna Lindh och Leif Pagrotsky, säger Lars Danielsson.

Kommer hit i juni

Om Bush kommer så blir mötet någon gång under juni månad mot slutet av Sveriges ordförandeskap.

Om han kommer så är det första gången någonsin som en sittande president i USA besöker Sverige.

Tror du att han kommer?

–Vi får väl se men normalt sett så deltar USA, säger Lars Danielsson.

Vilka frågor kommer att tas upp?

– Dels ska ett antal handelspolitiska frågor tas upp och dels är det mer politiska frågor som finns på dagordningen. Säkerheten i Europa, till exempel situationen i Balkan och Mellanösternkrisen är saker som säkert kommer att diskuteras, säger Lars Danielsson.

Annika Sohlander