Rosengrens trafikjulklapp

Sex projekt ska få slut på kaoset i hela Stockholm

NYHETER

Grattis stockholmare -  snart är det slut på trafikkaoset.

Och ni kan tacka propplösaren Björn Rosengren för det.

Näringsministerns ja till sex stora projekt är den injektion regionen behöver för att äntligen få fart på kommunikationerna.

Efter årtionden med bilköer och haltande kollektivtrafik kan eländet snart vara över för de hårt drabbade invånarna.

Björn Rosengren har fått kritik för att ha beslutsvånda när det gäller nya vägsatsningar. Men nu ger han klara besked när det gäller trafiken i Stockholm.

- Jag är trött på kommunikationer som inte fungerar. Folk ska inte behöva köa i timmar för att komma till sina jobb, eller trängas i tåg som inte går som dom ska.

Näringsministerns julklapp till stockholmarna om förbättringen av transportsystemet innehåller inga nya, okända lösningar. Det handlar mer om att regeringen ställer sig bakom redan kända projekt, alla har i princip funnits med sedan Dennispaketets dagar.

Det här är regeringens förslag för att lösa kommunikationerna i Stockholm:

Nya järnvägsspår över Riddarfjärden.

Norra länken.

Norrortsleden.

Förbifart Stockholm.

Södertörnsleden.

Upprustning av väg 73, Nynäshamnsvägen.

75 procent av kostnaderna

- Det vore fel av oss att inte hjälpa till att lösa trafikproblemen i Stockholm när det är av riksintresse. Utan fungerande kommunikationer stannar Stockholms utveckling och det påverkar hela landet, säger en nöjd Björn Rosengren.

Mest angeläget att komma i gång med enligt Björn Rosengren är färdigställandet av Norra länken, och fler järnvägsspår över Riddarfjärden. När det gäller Norra länkens finansiering är regeringen beredd att gå in med samma lösning som för Södra länken. Staten står för 75 procent av kostnaderna, kommunen och landstinget delar på återstoden. Björn Rosengren ser helst att Bellevuelänken byggs, före Stella Fares framtvingade tunnel under Cedersdalsgatan.

- Väljer Stockholm det andra alternativet får kommunen stå för merkostnaderna (drygt 600 miljoner) själva.

För att även övriga projekt ska komma i gång så snabbt som möjligt kan regeringen tänka sig att vissa projekt privatfinansieras. Till exempel Norrortsleden och Förbifart Stockholm.

Kostnaderna, och utformningen, av de nya järnvägsspåren överlåter regeringen på Banverket. Men även här handlar det om någon sorts samfinansiering.

Att lösningen blir en pendeltågstunnel står helt klart eftersom den har ett politiskt brett stöd.

Regeringen tillsatte i går en parlamentarisk beredningsgrupp som ska se över trafiksituationen i hela Stockholm och Mälardalen.

Sven-Anders Eriksson