300 000 svenskar hade inte råd att hämta ut sin medicin

NYHETER

I och med att högkostnadsskyddet gjordes om 1997 har läkemedlen blivit dyrare för den enskilde.

Trots det har antalet som avstår från att hämta ut sin medicin inte ökat, visar en uppföljning som Socialstyrelsen gjort.

Men variationerna är kraftiga mellan olika yrkesgrupper.

Nästan var femte ensamstående mamma avstår från att hämta ut sin medicin.

Förra året avstod 300 000 svenskar från att hämta ut medicin av ekonomiska skäl.

(Aftonbladet-TT)