Telias chef rasar mot beslutet

”Det här är en katastrof för Sverige”

NYHETER

Telias vd och koncernchef Marianne Nivert är rasande över Post- och telestyrelsens beslut att inte ge företaget någon 3G-licens.

– När den ledande mobiloperatören inte får en licens är det en katastrof för landet, säger Marianne Nivert.

Nu ska Telia överklaga beslutet.

Telias vd Marianne Nivert är rasande över beskedet i dag från Post- och telestyrelsen.

Telia uppfyller inte i någon miljö Post- och telestyrelsens (PTS) krav på täckning. Som orsak till att Telia inte får en av licenserna anger PTS brister i teknisk genomförbarhet. Bristerna är enligt PTS så stora att antalet basstationer på landsbygden åtminstone måste tredubblas för att Telia ska kunna uppfylla kravet på täckning.

"Mycket mycket förvånande"

Det får Telia-cheferna att rasa.

- Jag är bestört över det här beskedet. Det kommer att innebära en försening av hela UMTS-introduktionen i Sverige. Det är inte heller bra för landet, säger Marianne Nivert, koncernchef och vd för Telia.

Telia har redan licenser för tredje generationens mobiltelefoni i Norge och Finland och Marianne Nivert säger till TT att hon "utgår från att vi kommer att få licens även här".

- Det kan inte vara antalet basstationer som är viktigt utan hur man klarar täckningen som helhet, säger Marianne Nivert till TT.

Lars-Eric Petersson, styrelseordförande för Telia:

- Det är mycket, mycket förvånade att god teknisk kompetens ska ligga oss till last när UMTS-koncessionerna delas ut.

Vad betyder det här för Telias framtid som mobiloperatör?

- Vad som betyder något är att vi har vunnit de andra nordiska länderna, Norge och Finland. Och därför överklagar vi PTS beslut. Vi förutsätter att överklagandet bemöts på ett positivt sätt, säger han till TT.

Näringsministern kritisk

Också näringsminister Björn Rosengren är kritisk till PTS beslut.

Jag kan bara konstatera att Sverige är det enda land där UMTS-licenser fördelats där den överlägset största mobiloperatören nekats licens'', skriver Rosengren i ett pressmeddelande.

Mona Sahlin, som är ansvarigt statsråd, säger sig ha fullt förtroende för PTS. Hon menar att Sverige i dag är på god väg mot målet att som första land bli ett informationssamhälle för alla.

''Vi är i dag ett av världens ledande länder vad gäller användningen av IT i allmänhet och av mobil kommunikation i synnerhet. Dessutom är svenska företag världsledande inom utvecklingen av nya produkter inom detta område'', skriver Sahlin.

Tele 2 som står bakom Comviq, HI3G, Europolitan samt konsortiet Orange Sverige har fått de fyra svenska licenserna.

Om förbittringen var stor hos Telia var tillfredsställelsen desto större hos vinnarna. Netcoms helägda bolag Tele 2 fick en av licenserna:

– Vi fick nyligen en licens i Norge och har redan en i Finland, vilket innebär att vi i dag är den starkaste operatören på den nordiska marknaden med tanke på att Telia inte fick i Sverige, säger Lars-Johan Jarnheimer, vd och koncernchef för Netcom.

Lars-Johan Jarnheimer trodde knappt sina öron när han hörde att Telia inte fick en licens.

– Nu har PTS gjort en bedömning och den lyfter jag på hatten för.

Johan Andersson