”Sverige behöver en narkotikaminister”

Före detta justitieminister: Narkotikapolitiken förfaller

NYHETER

Den svenska narkotikapolitiken är för splittrad.

Det säger Gun Hellsvik som anser att Sverige behöver en speciell narkotikaminister.

- Det behövs någon som kan föra talan mot det ökande antalet drogliberaler, säger hon till Aftonbladets webbtidning.

Gun Hellsvik är ordförande i riksdagens justitieutskott. Efter valet 1991 utsågs hon till justitieminister i Carl Bildts fyrpartiregering.

Gun Hellsvik (m) anser att Sveriges narkotikapolitik håller på att förfalla.

- Det märker man på statistik som görs varje år på niondeklassare. I dag säger dubbelt så många att de provat narkotika mot för tio år sedan. Dessutom börjar det vittra i de förebyggande åtgärderna och inom vården, säger hon.

I ett öppet brev till Göran Persson kräver hon nu att Sverige skaffar en särskild narkotikaminister.

- Det behövs en person som har det övergripande ansvaret, säger hon. I dag är narkotikafrågorna alldeles för splittrade.

Grovt räknat klassas narkotika under social-, straffrätts- och vårdfrågor. Det gör att tre olika departement har gemensamt ansvar.

- Göran Persson måste se till att tillsätta någon centralt engagerad person som har ansvar för dessa frågor.

Idén är inte ny. Bill Clinton tillsatte för några år sedan just en sådan minister.

''I en tid när drogliberala förespråkare har flyttat fram sina positioner avsevärt och när narkotikamissbruket återigen är på väg upp, så måste regeringen nu mobilisera samhällets alla goda krafter'', skriver hon i brevet.

- Jag varnade för att tendenserna mot ett mer drogliberalt samhälle fanns redan för tio år sedan. Men det är nu effekterna börjar synas. Debatten är dessutom rätt ensidig just nu.

I Europa, främst från Holland, höjs ständigt röster för att legalisera "lättare droger".

- Sverige har sin egen narkotikapolitik. Men den måste vara tydligare, säger Gun Hellsvik.

Aftonbladets webbtidning har under söndagen sökt både Göran Persson och justitieminister Thomas Bodström för en kommentar.

Johan Andersson