Två polismän vakar över 90 000 invånare

"Den extrema arbets-
belastningen sliter ut personalen"

NYHETER

KARLSKRONA

Vissa nätter finns bara två polismän i tjänst - i ett område med nära 90 000 invånare.

En vanlig fylla i Ronneby kan tömma även grannkommunen Karlskrona på polismän.

Foto: ULF HÖJER
HINNER INTE FÖREBYGGA BROTT I Karlskrona, där polisinspektör Per Johansson tjänstgör, ska sex poliser tjänstgöra under ett pass. Men vissa nätter är de bara två. "Personalbristen har gjort att vi förlorat möjligheten att arbeta preventivt", säger han.

Situationen i Karlskrona är inte unik. Ett litet antal poliser, hög medelålder och sjukskrivningar gör det svårt att fylla bemanningen. Ibland finns bara två poliser i yttre tjänst - i två kommuner.

I Karlskrona ska sex poliser tjänstgöra under ett pass. Men vissa nätter finns det bara två.

Polisinspektör Per Johansson, 31, vid ordningspolisen, är mycket kritisk.

Får prioritera det som är viktigast

– Personalbristen har gjort att vi förlorat möjligheten att arbeta preventivt, säger han.

Vakthavande befäl får hela tiden prioritera vad som är viktigast och allmänheten får vänta om brottet blir bedömt som mindre viktigt.

Den höga medelåldern och sjukskrivningar leder till att polismän ständigt flyttas runt på övertid, för att täcka upp hål.

En vanlig fylla tömmer Karlskrona på poliser

– Men det går inte i längden. Personalen slits ut genom den

extrema arbetsbelastningen och detta leder till fler sjukskrivningar, säger Per Johansson.

En vanlig fylla i Ronneby kvällstid tömmer även grannstaden Karlskrona på poliser. Det blir fritt fram för kriminella under flera timmar. Ronneby saknar nämligen egna fylleceller.

– Jag upplever oss som en städpatrull vars enda uppgift är att samla ihop uppgifter till försäkringsbolagen, säger Per Johansson.

Zendry Svärdkrona