Poliserna ska bli bättre på livräddning

NYHETER

I somras infördes en ny regel om att polismän ska kunna utföra sjukvård.

Men det finns ingen utbildning för instruktörerna.

Vartannat år ska poliser gå kurs i livräddning och akutvård.

Ansvaret ligger på respektive polismyndighet. Utbildningen ska ledas av en instruktör som blivit godkänd av Rikspolisstyrelsen, men någon sådan utbildning finns inte.

Åtta timmars utbildning vartannat år

– Vi har uppmärksammat rikspolisstyrelsen på detta, säger Marianne Sparrlind, lärare i akutsjukvård på polishögskolan.

Minst åtta timmar vartannat år ska poliser utbildas i livräddning och akutsjukvård.

– Det är ett absolut minimun, säger Marianne Sparrlind.

Krav på kunskap i akutsjukvård hänger samman med Osmo Vallo-fallet och den uppmärksamhet dödsfallet ledde till.

Zendry Svärdkrona