”Vi var för duktiga”

Telia:Vi ska erbjuda 3G - med eller utan en licens

NYHETER

Telia gick i går till hård attack mot Post- och telestyrelsens chef Nils Gunnar Billinger.

– Vår tekniska kompetens låg oss i fatet, säger Telia Mobiles vd Kenneth Karlberg.

Telias kunnande är på så hög nivå att Billingers experter inte har förstått dem.

Foto: LASSE ALLARD
STRIDSLYSTNA Telias kunnande är på så hög nivå att PTS-experterna inte förstått dem, sa Telialedningen i går. - Vår tekniska kompetens låg oss i fatet, sa Telia Mobiles vd Kenneth Karlberg på presskonferensen med Teliachefen Marianne Nivert och strategichefen på Telia Mobile Östen Mäkitalo.

Teliachefen Marianne Nivert rustar nu för strid och slog i går fast två principer:

Telias strategi att vara ledande mobil operatör i Norden står fast.

Med eller utan licens ska Telia erbjuda tredje generationens mobilnät samtidigt som konkurrenterna.

Hur ska det gå till?

I första hand genom att Telia överklagar och vinner en licens i länsrätten.

"Vi menar att PTS har fel"

Men det finns alternativ:

1 Telia kan hyra in sig i konkurrenternas 3G-nät - det är en nödlösning som minskar Telias vinster på mobila tjänster.

2 Telia kan köpa in sig hos en konkurrent. Telia kan också sälja dotterbolaget Telia Mobile till en konkurrent med licens.

3 Telia kan första åren klara sig med GSM, GPRS och Radio Lan. Sedan kan man fundera på fjärde generationens mobilnät.

Hur kunde Telia missa licensen?

Telia räknade på helt andra tekniska förutsättningar än sina konkurrenter. Det gav en nackdel i konkurrensen om licenserna.

– Bland annat angav vi att vi bara behövde 4 100 basstationer medan PTS anser att man behöver tre gånger så många. Men det menar vi är fel, säger Östen Mäkitalo, strategichef på Telia Mobile.

Behövs 20 000 basstationer?

Nej, säger Telia.

– Europolitan och Hi3G måste bygga 129 basstationer i veckan i tre års tid. Det går inte, säger Marianne Nivert.

PTS ifrågasätter inte den snabba utbyggnadstakten och litar på företagens löften om att det går.

”Känner till varenda kulle i det här landet”

Hur kan Telia vara säker på att 4 100 stationer räcker?

Telia lutar sig mot erfarenhet. Företaget har byggt nästan fyra heltäckande mobilnät i Sverige.

– Vi känner till varenda kulle och dalgång i det här landet och kan utnyttja det, säger Östen Mäkitalo.

Telia Mobiles vd Kenneth Karlberg säger att deras höga kompetens ligger dem i fatet - och att PTS-experterna inte förstår dem.

När belastningen ökar räknar Telia med att bygga ut till 7 000 stationer.

Hur många GSM-stationer har Telia i dag?

Drygt 4 000.

Vem har gjort fel?

Det avgör länsrätten. I går kontrollerade två oberoende expertgrupper Telias ansökan. De fann inga fel.

– Kanske har vi missuppfattat deras uppgifter. Men vi kom fram till att de inte klarar sina egna löften, säger Urban Landmark på PTS.

Petter Ovander