Varannan nätläsare anser sig överviktig

NYHETER

I Aftonbladets nätundersökning tycker 60 procent av kvinnorna att de är för feta.

Bland männen är det något färre, 50 procent, som är missnöjda med sin kropp.

– Varannan vuxen i Sverige är överviktig så det stämmer ganska bra med det Aftonbladets läsare uppgett, säger Eva Callmer, näringsexpert vid CTN, centrum för tillämpad näringslära på Stockholms läns landsting.

Att världens befolkning blir allt fetare visar flera internationella undersökningar. Worldwatch institute´s nya undersökning visar till exempel att en miljard människor av världens sex miljarder är överviktiga.

Och i Sverige är varannan vuxen svensk överviktig enligt färska siffror.

”Många underskattar sin vikt”

– Det bygger dessutom på egna uppgifter och då underskattar många sin vikt så man kan förmoda att detta snarast är i underkant, säger Eva Callmer.

Hon beskriver fetma som en epidemi som sprider sig över världen och nu kommit till Sverige.

Bland Aftonbladets nätläsare tycker 59,1 procent av de 6290 kvinnor som svarat under cirka sex timmar att de är överviktiga, jämfört med 47,3 procent av de 9403 män som svarat.

– Vi har studerat data för hela landet och det procentuella antalet överviktiga ligger ganska lika i hela Sverige. Om man ser till könsfördelningen så var kvinnorna för några decennier fetare men nu börjar männen komma ikapp. I Stockholms län finns i dag fler överviktiga män än kvinnor, säger Eva Callmer.

Inga genvägar

Hon tycker inte att det finns några genvägar om man vill tappa vikten.

– Nej, det handlar om att röra på sig mer och äta mindre, så enkelt är det. I dag äter vi alldeles för stora portioner, säger hon.

Varför äter vi så mycket trots att vi rör oss så lite?

– Vi anpassar inte maten efter vårt energibehov, det vill säga vi jobbar mindre med kroppen men vår aptitreglering fungerar inte lika bra när vi ligger på en lägre energinivå, säger Eva Callmer.

Fakta om hälsorisker med fetma:

Annika Sohlander