Nu börjar det snart brännas, Ringholm

Förunder- sökningen om misstänkt insiderbrott har inletts

NYHETER

Kan finansminister Bosse Ringholm hamna i fängelse?

Tanken svindlar.

I går inleddes en förundersökning om misstänkt insiderbrott.

Foto: SOFIA EKSTRÖM
VAD VISSTE FINANSMINISTERN? Ekobrottsmyndigheten utreder statens köp av OM-aktier. Ingen har delgivits misstanke om brott men historien är ändå pikant. Vad visste Bosse Ringholm och i så fall när?

Förhistorien är som följer. För tre år sedan gick Stockholmsbörsen samman med derivatbörsen OM och OM Stockholmsbörsen bildades. Staten ville vara med på ett hörn och blev delägare.

I maj i år beslutade regeringen att öka sitt innehav i OM. Avsikten var att skaffa en kontrollpost på sammanlagt tio procent för att förhindra fientliga uppköp av denna för Sverige så viktiga institution.

Under sommaren fram till den 16 augusti köpte staten 1,6 miljoner aktier för sammanlagt 649 miljoner kronor. Köpen ledde till att staten blev OM-gruppens näst största ägare med 9,4 procent av rösterna.

Så långt är historien enkel och Bosse Ringholm är inte inblandad annat än som ansvarigt statsråd. Men under sommaren krånglar det till sig. Då bestämmer sig OM för att lägga ett bud på Londonbörsen.

Det vet givetvis statens representant i styrelsen, Riksgäldskontorets chef Thomas Franzén.

Brott mot insiderlagen

Den 17 augusti, tolv dagar innan OM offentliggör sitt uppmärksammade bud, informerar han en av Ringholms närmaste medarbetare, statssekreterare Sven Hegelund, om vad som är på gång. Hegelund kastar sig på telefonen och sätter stopp för fler köp av OM-aktier.

Finansinspektionen undersökte affären och lämnade förra veckan över ärendet till Ekobrottsmyndigheten. I går beslutade generaldirektör Rolf Holmquist att inleda en förundersökning om misstänkt brott mot insiderlagen.

Det är nu historien börjar bli pikant. Visserligen har ingen delgivits misstanke för någonting, Ekobrottsmyndigheten har inte ens bestämt sig för vilka de ska intervjua. Men marken börjar bränna under Bosse Ringholms fötter. Vad visste han och i så fall när?

I konstitutionsutskottet, KU, prickas statsråden inte sällan för saker som de rimligen inte haft en aning om. Frågor som skötts av deras medarbetare men som ministern är ansvarig för inför riksdagen.

Samma resonemang gäller inte för brott och straff. Då är var och en ansvarig för sina egna handlingar. Även statsråd.

Inte skett sedan 1800-talet

Ekobrottsmyndigheten kan inte ens inleda en förundersökning mot ministern för brott som han eller hon anses ha begått i tjänsten. Det beslutet tar KU som sedan lejer ut själva arbetet på justitieombudsmannen, JO.

En vanlig åklagare kan bara väcka åtal mot statsråd om han begått brott som inte har med tjänsten att göra. I andra fall tas det besvärliga beslutet av det politiskt sammansatta KU. Det händer för övrigt oerhört sällan. Senaste gången var i mitten av 1800-talet.

Med andra ord kan Bosse Ringholm känna sig ganska säker. Men vad visste hans medarbetare och hur använde de sig av den informationen? Besked ges i mitten av februari då förundersökningen väntas bli klar.

Lena Mellin