Nytt avtal klart för 200 000 lärare

NYHETER

Ett nytt femårigt avtal för drygt 200 000 lärare blev klart tidigt på torsdagsmorgonen.

Målet är att lärarna ska få 20 procent högre lön under femårsperioden.

Inflytande över planeringen av arbetet ska också öka.

Avtalet garanterar 4 procents löneökning första året och 2 procent andra året. För de övriga tre åren finns inga garantier. Parterna är överens om målet på 20 procents ökning på riksnivå under femårsperioden. Men villkor finns.

En bärande punkt är utvecklingsarbetet inom skolan. Metoder och undervisning ska förbättras så att fler elever når undervisningsmålen. Lönerna ska sättas lokalt och individuellt och lönehöjningen är knuten till resultatförbättringen. Kopplingen mellan individuellt resultat och lön stärks.

Tufft betala

- De lärare som bidrar till skolans utveckling ska uppmuntras. Utan flexibilitet vid lönesättningen hade vi aldrig skrivit på. Vi är även nöjda med att få in de bättre skolresultaten i avtalet, säger Åke Hillman, ordförande i Kommunförbundets förhandlingsdelegation.

Landets redan hårt ekonomiskt ansatta kommuner ska nu betala lärarnas löneökning. Det är något Hillman är mycket medveten om.

- Det kommer naturligtvis att bli tufft. Men jag tror ändå avtalet är långsiktigt bra för landet och för skolan, säger han.

Stötesten

Arbetstiderna har varit en stötesten i förhandlingarna. Lokala kollektivavtal tecknas nu som delar in arbetsåret i tre så kallade verksamhetsperioder. Arbetet ska fördelas jämnt under perioderna och mera anpassas till lärarnas individuella förutsättningar. Inflytandet över arbetet ska stärkas.

- Jag är mycket glad över det. Det gör att arbetstiden regleras mycket bättre. I dag känner lärarna för stor börda och många sliter ut sig, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund.

Nytt är också att avtalet kan sägas upp i förtid av endera parten, redan den 30 september 2001.

- Det gör att vi kan sätta större tryck på arbetsgivarna och genomdriva det som avtalet säger. Det ger starkare garantier än tidigare för både löner och arbetsvillkor, säger Christer Romilson, ordförande i Lärarförbundet.

Nationellt råd

Ett nationellt råd inrättas också, sammansatt av arbetsgivarna och facken. Det ska före halvårsskiftet 2001 redovisa hur uppföljningen av avtalet genomförs. Det ska också följa hur förskola och skola uppfyller den ökade inriktningen på undervisningsmålen. Under de fem avtalsåren ska rådet även avge flera lägesrapporter.

Arbetsgivarnas och fackens förhandlare hade mandat att sluta avtalet. Det blir därför giltigt genast utan att behöva godkännas i medlemsstämmor.

Förhandlingarna fördes via medlarna Lars Eric Ericsson och Inger Ohlsson.

(Tomas Bengtsson/TT)