Inget skadestånd till mobbad elev

NYHETER

Johanna Rosenqvist, 21, förlorade i hovrätten.

Hovrätten för västra Sverige slår fast i sin dom idag att Grums kommun inte är skadeståndsskyldig för den mobbning hon utsatts för i skolan.

Rätten var enig i sitt beslut.

Foto: MICKE SÖRENSEN
Johanna Rosenqvist.

Domstolen konstaterar i domen att Johanna Rosenqvist visserligen utsatts för kränkande behandling i form av mobbning, men att skolledningen och kommunen inte varit försumliga eller gjort något fel som föranleder skadestånd.

Utslaget i hovrätten är intressant inte bara för den idag 21-åriga Johanna Rosenqvist.

Domen anses få stor betydelse även för andra elever som systematiskt mobbats i skolan och som efter domen i tingsrätten, som blev en seger för Johanna, övervägt att stämma sin kommun.

Johanna Rosenqvist gick i sjuan i Jättestensskolan i Grums när mobbningen började våren 1993.

Hon blev retad för sitt utseende, sina kläder och för att hon bar glasögon. Hon kallades av sina kamrater för lantis och ofta för mycket värre saker.

Hon blev knuffad och inringad av gäng, såväl på raster som under lektionstid.

Efter att hon namngett några av sina plågoandar blev hon också kallad tjallare och kretsen av mobbare växte ytterligare.

Dömdes till skadestånd

Hennes fall togs upp på elevvårdskonferenser och lärarmöten vid ett 30-tal tillfällen och våren 1995 slutade hon skolan i förtid utan avgångsbetyg.

I november i fjol togs hennes fall upp i domstol och tingsrätten i Karlstad ansåg att Grums kommun som myndighetsutövare agerat försumlig och inte gjort tillräckligt för att stoppa mobbningen.

Kommunen dömdes att betala 125 000 kronor i skadestånd till Johanna Rosenqvist.

Grums kommun ansåg, genom klassföreståndare, kurator och rektor på skolan, att det inte alls rörde sig om mobbning, utan att Johanna mådde dåligt därför att hon hade problem hemma och var skoltrött.

Sedan tidigare finns bara två tingsrättsdomar om mobbning i skolan, utöver fallet i Grums.

I det ena fallet tilldömdes eleven skadestånd, i det andra inte.

Det här är första gången hovrätten yttrar sig i ett mobbningsmål.

Skolverket kritisk

Den senaste tiden har flera allvarliga fall om mobbning och kränkning i skolan uppmärksammats i media.

Så sent som i onsdags riktade Skolverket skarp kritik mot Umeå kommun för att inte gjort tillräckligt för att hjälpa en 15-årig flicka i Sävar skola.

Flickan berättar att hon under två års tid ständigt utsatts för grov mobbning. Vid fem tillfällen så allvarligt att hon skadats och fått hämtas med ambulans.

Även Yrkesinspektionen kräver förbättringar på skolan som nu fått tre månader på sig att redogöra vad man tänker göra i fallet med 15-åringen, som nu går hemma, och för att förhindra att något liknande händer igen.

För en tid sedan avslöjades också ett fall om mobbning mot en 16-årig pojke i Överkalix. Efter nio månader av mobbning bröt pojken ihop inför gymnasiestarten och fick föras till sjukhus.

I november kritiserade Skolverket också Umeå kommun för att inte vidtagit tillräckliga åtgärder vid ett mobbningfall på Grubbleskolan.

Ministern lovar stöd

Skolminister Ingegerd Wernesson har lovat att mobbade elever ska få större möjlighet till stöd i framtiden enligt ett nytt förslag.

- Elever och föräldrar ska hädanefter själva kunna kräva hjälp genom ett åtgärdsprogram. Tidigare har skolan bestämt hur det ska se ut, men i mitt förslag kan eleverna själva begära åtgärdsprogram och då blir skolan skyldig att se till att ett sånt finns, sa Ingegerd Wärnesson tidigare i höstas.

Claes Salomonsson