Norrlandsstöd får nej av EU

NYHETER

BRYSSEL

Det blev tvärnej till det svenska Norrlandsstöd som tillåter minskad arbetsgivaravgift och sociala avgifter till anställda i tjänstesektorn i Norrland.

Ulrica Messing.

Stödet är värt 250 miljoner kronor per år.

- Det snedvrider konkurrensen, säger EU-kommissionär Mario Monti, som bara godkänner sådant stöd till de allra fattigaste regionerna i EU.

- Hit räknas inte Norrland.

Men Norrland får fortfarande sju miljarder kronor totalt från strukturfonderna plus lika mycket från svenska staten, alltså totalt 14 miljarder kronor i stöd per år.

Montis beslut kommer inte som en överraskning för regeringen.

Den ansvariga ministern Ulrica Messing fick beskedet vid sitt förra möte med konkurrenskommissionären Mario Monti.

Emily von Sydow