Tuggummi kan frigöra amalgam

NYHETER

Tuggummi och amalgam är en farlig kombination.

Det visar en undersökning som gjorts vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

För flitigt tuggande ökar nämligen halten av kvicksilver i kroppen.

- I vår undersökning ser vi hur de som frekvent tuggar tuggummi minst fem timmar av dagen har en betydligt högre halt av kvicksilver i urin och blod, säger Gerd Sällsten, docent vid Yrkes- och miljömedicin, till Aftonbladets webbradio.

17 tuggummituggare med minst fem amalgamfyllningar i munnen ingick i testet. De använde i snitt sju tuggummi om dagen och tuggade minst tre timmar varje dag, genomsnittet var fem timmars tuggande.

De jämfördes med en lika stor grupp, med lika många fyllningar, som bara fick tugga tuggummi 30 minuter i veckan.

Därefter jämfördes kvicksilverhalten i blod, urin och utandning.

Påverkar hjärnan

Skillnaden mellan grupperna var tydlig.

De flitiga tuggarna hade dubbelt så hög halt av kvicksilver i blodet och tre gånger högre halt i urin och utandningsluft jämfört med de sparsamma tuggarna.

Det är den mekaniska nötningen som gör att kvicksilverånga från fyllningarna tas upp via lungorna och skickar det vidare ut i kroppen.

Något som inte alls är hälsosamt.

- Kvicksilver kan påverka såväl centrala nervsystemet i hjärnan som njurarna, säger Gerd Sällsten till webbradion.

Och tillägger:

- Nivåerna blir högre ju fler amalgamfyllningar man har. Har man många amalgamfyllningar skulle jag inte rekommendera att man tuggar mer än 10-15 minuter per tuggummi.

Ungefär 2,5 miljoner svenskar har idag mer än 15 amalgamytor i munnen.

Claes Salomonsson