Socialdemokrater i uppror mot privatiseringar

NYHETER

STOCKHOLM

De vill sätta stopp för privatiseringarna av skolor, sjukvård och kollektivtrafik. Det säger i en debattartikel ett 40-tal ledande socialdemokrater som bildat ett nätverk för ett stort antal orter över hela landet.

- Nu gör vi uppror, skriver socialdemokraterna i Dagens Nyheter och kritiserar skarpt förslaget till nytt program som lagts fram för deras parti.

Det svenska utbildningsväsendet är på väg mot sönderfall, fortsätter socialdemokraterna som består av riksdagsledamöter, kommunalpolitiker och SSU:are:

"Medelklassen sätter sina barn i friskolor och kommunala skolor med stora resurser. Underklassen får nöja sig med kommunala skolor där det saknas lärare och resurser".

Debattörerna skriver att privatiseringarna måste upphöra för att bibehålla ett rättvist samhälle med fri utbildning, sjukvård för alla, säker kollektivtrafik och trygga jobb:

"Tyvärr måste vi konstatera att förslaget till nytt partiprogram på flera punkter pekar i motsatt riktning. I programkommissionens förslag nämns varken den offentliga sektorn eller den kommunala skolan vid namn".

"De abstrakta principerna om 'omfördelning av möjligheter' och 'mångfald' passar som hand i handske för alla som ivrar för privatiseringar och konkurrensutsättning. De är samtidigt oanvändbara för oss som värnar om den konkreta rättvisepolitik som en stark gemensam sektor och en skola för alla innebär".

De 40 angriper samtidigt partikamraten Vidar Andersson, "talesman för alla dem som applåderar utarmningen av den kommunala skolan till förmån för

egna intressen". (TT)

Thomas östros: Jag sympatiserar med åsikterna