Oljeläckage från tysk haverist

Fartyget bogserar till Åland

NYHETER

Det tyska lastfartyget Janra drev fortfarande utan besättning på lördagskvällen. På julafton räknar ägarna med att kunna bogsera fartyget till Åland där det så småningom ska bärgas.

Foto: REUTERS
I morse slog det tyska containerfartyget Janra runt. Besättningen på 11 personer hade då räddats.

Containerfartyget Janra råkade i svår sjönöd vid Söderarm utanför Roslagskusten natten till lördagen. Sedan fartyget tagit in vatten och fått slagsida lämnade besättningen fartyget i livbåtarna. Hela besättningen, fyra tyskar, en ryss och sex filippinier, plockades sedan upp av sjöräddningens fartyg och fördes till Norrtälje sjukhus.

- De var nedkylda. En av dem hade en smärre blessyr, men ingen var riktigt skadad. Kaptenen verkade tagen av det hela, säger Lars Fredling, biträdande stationsbefäl vid Norrtäljepolisen.

På väg till Tyskland

Den drygt 100 meter långa Janra var på väg från Raumo i Finland till Bremerhaven i Tyskland lastad med papper och cellulosa. Utanför Söderarm, men fortfarande på finländskt vatten, började hon ta in vatten. Sjöräddningen utesluter inte att en grundstötning rivit upp fartygets skrov. Hon kan även ha kört på den finländska fyrbojen Tröskeln väst som är försvunnen från sin plats.

Polisen i Norrtälje utesluter däremot att befälen ombord varit berusade när olyckan inträffade.

- Andre styrmannen var ensam på bryggan när olyckan inträffade. Både han och kaptenen var nyktra, säger Lars Fredling.

Efter att besättningen lämnat fartyget vände Janra så att hon kom att flyta upp och ned. Fartyget började också läcka dieselolja så att ett tio kilometer långt oljebälte bildats kring fartyget. Förutom 30 ton dieselolja har Janra även 230 ton tung brännolja ombord som riskerar att läcka ut.

Drev mot sydost

På lördagskvällen drev fartyget fortfarande i sydostlig riktning i en hastighet av uppemot en knop, bevakat av den svenska och finländska kustbevakningen. Hon befann sig då cirka 60 kilometer söder om Åland.

Enligt finländska kustbevakningen var vågorna mellan 1,5 och 3,2 meter höga och vindstyrkan 12-14 meter per sekund.

Lars Axelsson, som företräder det tyska rederiets försäkringsbolag, uppgav att den finska bogserbåten Neptun var på väg till Janra. Neptun beräknades vara framme vid niotiden på lördagskvällen, men på grund av det dåliga vädret väntades bogseringen inte komma i gång förrän på julafton. Ägarna har fått tillstånd av de finska miljömyndigheterna att ta Janra till en vik på Åland.

- När de väl fått henne till lugnt vatten, ska de försöka bärga henne, säger Axelsson till TT.

Janra är ett drygt fem år gammalt fartyg, hemmahörande i Hamburg. Orsaken till olyckan ska nu utredas av de finländska myndigheterna.

Jenny Ryderstedt /Fredrik Sjöquist TT ( )