Utbrott av salmonella på svensk gård

NYHETER

Den största salmonellasmittan bland grisar i Sverige har drabbat en gård i Östergötland, skriver DN. Hittills har Jordbruksverket beslutat avliva och destruera 420 fullvuxna grisar. Sannolikt måste ytterligare mellan 1 000 och 4 000 grisar avlivas.

Den första smittade grisen upptäcktes vid ett stickprov i Kalmar slakteri den 3 oktober. Den ingick i en normal leverans av friska grisar från gården. Men laboratoriet hittade salmonella i en lymfknuta i den slaktade grisens tarm. Den slaktkropp som man hittat smitta i hann dock lämna slakteriet innan provet hade analyserats.